"comes from" - Rumänsk översättning

EN

"comes from" på rumänska

Se exempelmeningar för "comes from" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "comes from" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is important for it to be stated that a product comes from the EU Member States.
Este important să se menţioneze că un produs provine din statele membre UE.
EnglishConsumers have a right to know how their food has been produced and where it comes from.
Consumatorii au dreptul să știe de unde provin alimentele și cum au fost produse.
EnglishA total of 58 percent of Austria's annual agricultural budget comes from the EU.
Un total de 58 la sută din bugetul agricol anual al Austriei vine de la Uniunea Europeană.
EnglishIt makes no difference to the Earth's atmosphere where the CO2 comes from.
Sursa dioxidului de carbon (CO2) nu are nicio importanţă pentru atmosfera Pământului.
EnglishThe money should be given, or given back, to where it comes from, namely the taxpayers.
Banii ar trebui daţi sau daţi înapoi de unde vin, şi anume contribuabililor.
EnglishHuman capital comes from education, and social capital comes from trust between people.
Capitalul uman este generat de educație, iar capitalul social de încrederea dintre oameni.
EnglishAround 80% of primary energy used in the European Union comes from fossil fuels.
În jur de 80 % din energia primară utilizată în Uniunea Europeană provine din combustibilii fosili.
EnglishYou are always telling us that we 'capitulate' with respect to everything that comes from elsewhere.
Întotdeauna ne spuneţi că noi capitulăm cu privire la orice vine din altă parte.
EnglishWhen we ask where the money comes from, the Commission tells us it comes from wherever it is.
Atunci când întrebăm de unde vin banii, Comisia ne spune că vin de oriunde există bani.
EnglishIn Belgium alone, 55% of our electricity comes from nuclear energy.
Doar în Belgia, 55 % din energia electrică provine din energie nucleară.
EnglishAt the moment, our houses are supplied with electrical current without us knowing where it comes from.
Astăzi, curentul electric ajunge în casele noastre fără să mai ştim de unde vine.
EnglishThe biggest support for the CCCTB comes from businesses; we have clear evidence of this.
Cel mai mare sprijin pentru CCCTB provine de la întreprinderi; avem dovezi clare în acest sens.
EnglishI and others believe that our consumers want to know where their food comes from.
Eu şi alţii considerăm că consumatorii noştri doresc să ştie de unde vin alimentele pe care le consumă.
EnglishThe quantitative growth comes from an outdated philosophy of 'faster, higher, further'.
Creşterea cantitativă provine dintr-o filosofie depăşită de tipul "mai rapid, mai sus, mai departe”.
EnglishAs you know, the initiative on that comes from the Member States.
După cum ştiţi, iniţiativa în acest sens aparţine statelor membre.
EnglishThe word 'crisis' comes from the Greek word Krino that literally means 'to decide', 'to choose'.
Cuvântul "criză” provine de la cuvântul grecesc "Krino” ,care înseamnă "a decide”, "a alege”.
EnglishWhen it comes to financial aid from the EU, of whatever kind, the monitoring needs to be tightened up.
Este necesară consolidarea monitorizării oricărui tip de ajutor financiar acordat de UE.
EnglishThe textile and clothing sector comes from decades of managed trade.
Sectorul produselor textile şi al confecţiilor a avut parte de un comerţ gestionat decenii la rând.
EnglishFifty per cent of our energy supply comes from outside the Union.
Cincizeci de procente din energia noastră vin din afara Uniunii.
EnglishWe need to be aware that every euro we spend comes from the taxpayer.
Trebuie să fim conştienţi de faptul că fiecare euro pe care îl cheltuim provine de la contribuabili.

Lär dig andra ord

English
  • comes from

Fler översättningar i det svensk-engelska lexikonet.