"comes down to" - Rumänsk översättning

EN

"comes down to" på rumänska

Se exempelmeningar för "comes down to" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "comes down to" på rumänska

to come verb
come interjektion
down substantiv
down adjektiv
Romanian
down adverb
Romanian
down interjektion
Romanian
down !
Romanian
to preposition

Användningsexempel för "comes down to" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishPerhaps it comes down to whether one regards the glass as half-full or half-empty.
Poate totul se rezumă la cum se priveşte paharul, ca fiind jumătate plin sau jumătate gol.
EnglishThis comes down to cost, personal preference, and how you use your monitors.
Această alegere depinde de costuri, de preferințele personale și de modul în care folosiți monitoarele.
EnglishWhen it comes down to it, we have a lot to gain from the Commission's proposal for a directive.
Referitor la acest aspect, avem multe de câştigat de pe urma propunerii de directivă a Comisiei.
EnglishFirst and foremost, it comes down to creating a united energy system around the Baltic Sea.
Cel mai important element în acest sens este crearea unui sistem energetic unit în jurul Mării Baltice.
EnglishWhen it comes down to it, we all have very little influence.
Referitor la acest aspect, noi toţi avem o influenţă foarte mică.
EnglishWhat it comes down to is that those Member States that have kept their own houses in order will end up paying.
Până la urmă statele membre care au reușit să-și țină finanțele sub control vor sfârși prin a plăti.
EnglishIt comes down to appearance versus performance.
Aspectul are de suferit în favoarea performanței.
EnglishWhen it comes down to it, what are the criteria?
Referitor la acest aspect, care sunt criteriile?
EnglishReally it just comes down to the accessibility of credit rather than any serious problems with their business models.
Este vorba mai curând de accesibilitatea creditelor decât de orice alte probleme grave legate de modelul lor de afaceri.
EnglishToday's debate is convincing me more and more that, in the final analysis, everything comes down to a question of legal approach.
Dezbaterea de astăzi mă convinge din ce în ce mai mult că, în ultimă instanţă, totul se rezumă la o problemă de abordare juridică.
EnglishWhen it comes down to it, that is a prime example of how transport policy, sadly, is still not taken seriously enough.
Iar acesta este un prim exemplu al modului în care politica în domeniul transporturilor, din păcate, nu este luată încă în serios îndeajuns de mult.
EnglishDo we have in the Liability Directive enough teeth to bite when it comes down to the implementation of the 'polluter pays' principle?
Avem în Directiva privind răspunderea suficiente măsuri când vine vorba despre punerea în aplicare a principiului "poluatorul plătește"?
EnglishI am ready, of course, to repeat it, but it comes down to the fact that we especially have to pay attention that the aid is used in the proper manner.
Sunt, desigur, dispus să repet, însă chestiunea se rezumă la faptul că trebuie să fim atenţi în special ca ajutorul să fie utilizat în mod adecvat.
EnglishHaving said that, if it comes down to a question of funding vaccine candidates in a clinical phase, the issue of effectiveness will have to be considered.
Acestea fiind spuse, dacă va fi vorba eventual despre finanțarea vaccinurilor candidat într-o fază clinică, eficiența va trebui luată în considerare.
EnglishIt comes down to this - either pigs will start to fly or we must collectively put an end to discrimination against 335 000 people living in Latvia.
Situația se rezumă la - fie va exista un Paște al cailor, fie trebuie să punem capăt împreună discriminării împotriva a 335 000 de persoane care trăiesc în Letonia.
EnglishFor 11 years, I have been following your reports in this House, and before that as a journalist, and when it comes down to it, they are all very similar.
De 11 ani, urmăresc rapoartele prezentate în acest Parlament, iar înainte le-am urmărit în calitate de jurnalist; la urma urmei, toate sunt foarte asemănătoare.
EnglishOf course, one has to find a balance between civil liberties and rights and security measures; however, when it comes down to a choice one has to prioritise.
Desigur, trebuie să găsim un echilibru între libertăţile şi drepturile civile şi măsurile de securitate; totuşi, când facem alegerea, trebuie să stabilim priorităţi.
EnglishLet us make no mistake: what it comes down to is that extra money from the common agricultural policy is funding the inadequate allocations of other categories of expenditure.
Să nu interpretăm greşit: la ce se ajunge este că banii suplimentari provenind de la politica agricolă comună finanţează alocările insuficiente ale altor categorii de cheltuieli.
EnglishThe Central Office is being well audited, and when we transfer money, everything is in order, but when it comes down to implementation in a given country, there are too many risk elements.
Biroul central este bine auditat, iar când transferăm bani, totul este în ordine, însă când vine vorba de punerea în aplicare într-o anumită ţară, există prea multe elemente de risc.
EnglishWhen it comes down to it, what I feel is missing here is a clear concept of what exchange of data is required in order to prevent terror; we can then adopt a position on the basis of this.
Când vine vorba despre acest aspect, cred că lipseşte un concept clar privind necesitatea schimbului de date pentru a preveni teroarea; apoi, putem adopta o poziţie pe baza acestui concept.

Lär dig andra ord

English
  • comes down to

Ännu fler översättningar i bab.las svensk-engelska lexikon.