"come within" - Rumänsk översättning

EN

"come within" på rumänska

Se exempelmeningar för "come within" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "come within" på rumänska

to come verb
come interjektion
come! interjektion
Romanian
within adverb
within preposition

Användningsexempel för "come within" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAll of these issues and measures come within the remit of the European Commission.
Toate aceste aspecte şi măsuri se încadrează în mandatul Comisiei Europene.
EnglishThis adds up to a huge bureaucracy being created, only to come to an end within one year.
Se creează astfel o birocrație uriașă, doar pentru ca totul să ia sfârșit după un an.
EnglishIt therefore needs to come within the scope of the regulation.
Acest lucru trebuie, prin urmare, să intre sub incidenţa domeniului de aplicare a regulamentului.
EnglishEurope firmly believes that reforms must come from within.
Europa crede cu tărie că reformele trebuie să vină din interior.
EnglishThe crucial changes must come from within the country itself.
Schimbările cruciale trebuie să provină din interiorul ţării.
EnglishYou mentioned that family carers come within the remit of the Member States, and I agree with that.
Aţi menţionat că rudele care oferă îngrijiri provin din interiorul statelor membre şi sunt de acord cu acest lucru.
EnglishThe issue must come within the competence of the Union and we must not promise more than we can deliver.
Acest lucru trebuie să facă parte din competenţele Uniunii, iar noi nu trebuie să promitem mai mult decât putem oferi.
EnglishThey must, of course, come from within Iran.
Acestea trebuie, bineînțeles, să provină din Iran.
EnglishThis part of the budget will finally come within the reach of Parliament, and I am looking forward to that, I can tell you.
Această parte a bugetului va fi în sfârşit accesibilă Parlamentului şi vă pot spune că aştept cu interes acest lucru.
EnglishIn our opinion, it would be a good idea to expand EMSA's mandate to allow these things also to come within its remit.
După părerea noastră, ar fi o idee bună să extindem mandatul EMSA pentru ca aceste lucruri să intre, de asemenea, în sfera sa.
EnglishSecondly, the case does not come within the scope of Bruno Gollnisch's political activities as member of the European Parliament.
În al doilea rând, acest caz nu se referă la activitățile politice ale lui Bruno Gollnisch, în calitate de deputat în Parlamentul European.
EnglishSecondly, the case does not come within the scope of Bruno Gollnisch's political activities as a Member of the European Parliament.
În al doilea rând, acest caz nu se referă la activitățile politice ale lui Bruno Gollnisch, în calitate de deputat în Parlamentul European.
EnglishWe welcome the proposals that have come from within Parliament to include areas of application such as district heating networks or gas, coal and oil production capacities.
Salutăm propunerile Parlamentului de a include domenii precum reţele de termoficare sau capacităţile de producţie pentru gaze, cărbune sau petrol.
EnglishDevelopment can only come from within developing countries, not from outside, and so it is on this 'within' that we must focus our development efforts.
Dezvoltarea poate apărea doar din interiorul țărilor în curs de dezvoltare, și nu din afara acestora, și deci eforturile noastre de dezvoltare trebuie să se concentreze pe acest "interior”.
EnglishThe remaining sums should not be diverted from research and used for other programmes or instruments that do not come within the research and innovation sector or the objectives and scope of FP7.
Sumele rămase nu ar trebui deviate de la cercetare şi utilizate pentru alte programe sau instrumente care nu sunt legate de sectorul de cercetare şi inovare sau de obiectivele şi scopul PC7.

Lär dig andra ord

English
  • come within

Sök efter fler ord i det engelsk-svenska lexikonet.