"claim (to)" - Rumänsk översättning

EN

"claim (to)" på rumänska

volume_up
claim (to) {substantiv}

EN claim (to)
volume_up
{substantiv}

claim (to) (även: pretension (to))
volume_up
pretenție {fem.} (la)

Liknande översättningar för "claim (to)" på rumänska

claim substantiv
to claim verb
to preposition

Användningsexempel för "claim (to)" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Europe 2020 strategy is going in the opposite direction of such a claim.
Strategia Europa 2020 se îndreaptă în direcția opusă unei astfel de revendicări.
EnglishWho would claim that 16 currencies would have been better than one strong currency?
Cine ar susţine că 16 monede ar fi fost mai bune decât o singură monedă solidă?
EnglishLastly, a final point: you claim that there is no budget in these agreements.
În sfârșit, un punct final: susțineți că nu există niciun buget în aceste acorduri.
EnglishI reject the claim that Greenpeace is the yardstick for European climate policy.
Resping afirmaţia că Greenpeace ar fi etalonul politicii europene în domeniul climatic.
EnglishAt this stage, I cannot claim that there has been a lot of activity with the Chinese.
În această etapă nu pot susține că au existat schimburi intensive cu chinezii.
EnglishHowever, it was a revolution against the claim to power, against the monopoly of power.
Totuși, a fost o revoluție împotriva arogării puterii, a monopolului de putere.
EnglishToday's narrow vote by Parliament not to reject the claim is very disappointing.
Votul strâns de astăzi al Parlamentului de a respinge mențiunea este foarte dezamăgitor.
EnglishThe claim has been authorised, based on evidence supplied by Mead Johnson.
Mențiunea a fost autorizată pe baza dovezilor furnizate de către Mead Johnson.
EnglishAt the same time, this claim has to apply in respect of third countries.
În acelaşi timp, aceeaşi măsură trebuie să se aplice şi în cazul ţărilor terţe.
EnglishIt is clear that certain workers claim to be self-employed but are not.
Este clar că anumiţi lucrători pretind că sunt liber-profesionişti, dar nu sunt.
EnglishI propose that in future, a claim for payment should cover the entire budgetary period.
Propun ca, în viitor, o cerere de plată să acopere întreaga perioadă bugetară.
EnglishThis decision has been justified by the claim that the age of the accused is uncertain.
Această decizie a fost justificată prin faptul că vârsta acuzatului nu era sigură.
EnglishSome people claim that these agreements go too far and are too comprehensive.
Unele persoane pretind că aceste acorduri merg prea departe şi sunt prea cuprinzătoare.
EnglishWe heard that Mr Gbagbo was set to surrender, a claim that was later denied.
Am auzit că dl Gbagbo era hotărât să se predea, o afirmație care a fost ulterior negată.
EnglishAccording to the UNHCR, there are 750 000 people in the world who could claim asylum.
Conform ICNUR, în lume există 750 000 de persoane care pot solicita azil.
EnglishThey were rejected by the same governments which today claim to be managing this crisis.
Au fost respinse de aceleaşi guverne care astăzi susţin că gestionează această criză.
EnglishIf you now claim that the concerns of my group are unfounded, then prove it.
Dacă spuneţi că îngrijorările grupului meu sunt nefondate, dovediţi-o.
EnglishNo one can claim that the Cotonou system was entirely satisfactory.
Nimeni nu poate susţine că sistemul Cotonou a fost în întregime satisfăcător.
EnglishThe opposition is checking the electoral roles in order to produce evidence of this claim.
Opoziţia verifică listele electorale pentru a aduce dovezi în acest sens.
EnglishAIDS, malaria and TB still claim some four million lives a year.
SIDA, malaria şi tuberculoza încă iau câte patru milioane de vieţi în fiecare an.