EN

charge {substantiv}

volume_up
charge (även: tax, be surcharged)
If there is a charge associated with a portion of the services, you agree to pay that charge.
Dacă există o taxă asociată cu o porțiune a serviciilor, sunteți de acord să o plătiți.
A further problem is the service charge involved in outsourcing.
O altă problemă o reprezintă taxa pentru serviciu percepută în cazul externalizării.
I believe it is wrong to pass this charge on to the applicants.
Consider că este greşit ca această taxă să fie percepută de la solicitanţi.
I am glad that a charge of libel has been filed regarding this matter.
Sunt încântat că a fost depusă o acuzare de calomnie cu privire la acest subiect.
You cannot charge someone and lock him up without accusing him and having a trial.
Nu poţi învinui şi închide pe cineva fără a-l pune sub acuzare şi fără a-l judeca.
The perpetrators are either acquitted or sometimes charges are not even brought against them.
Autorii sunt fie achitaţi, fie, uneori, nici măcar nu sunt puşi sub acuzare.
This is a very serious charge, Minister, and comes from one of the banking world's own leading members.
Aceasta este o acuzaţie foarte gravă, dle ministru, şi provine de la unul dintre membrii principali ai lumii bancare.
Worst of all have been the cases of people being extradited for questioning without a charge having been made.
Cele mai grave au fost cazurile persoanelor extrădate pentru interogatoriu fără să se fi formulat o acuzaţie.
However, the Communist Party of China recognises only one charge, only one monotonously repeated charge, and that is of criminal separatism.
Cu toate acestea, Partidul Comunist Chinez recunoaşte o singură acuzaţie, o singură acuzaţie repetată în permanenţă, şi anume aceea de separatism criminal.
charge (även: bore, bother, burden, clog)
Extends the electrical charge between the Tesla balls.
Extinde sarcina electrică creată între mingile Tesla.
Shortens the electrical charge between the Tesla balls.
Reduce sarcina electrică dintre mingile Tesla.
dispozitiv cu cuplaj de sarcină
Extends the electrical charge between the Tesla balls.
Extinde sarcina electrică creată între mingile Tesla.
Shortens the electrical charge between the Tesla balls.
Reduce sarcina electrică dintre mingile Tesla.
Fortunately, vehicles with a maximum permissible laden weight of 3.5-12 tonnes and car drivers will be exempt from the charges.
Din fericire, vehiculele cu o greutate maximă permisă de 3,5-12 tone și șoferii de autoturisme vor fi scutiți de aceste taxe.
These are: non-discrimination, consultation and remedy, transparency and cost-relatedness of security charges, and establishment of a supervisory authority.
Acestea sunt: nediscriminarea, consultarea şi calea de atac, transparenţa şi legătura dintre costuri şi tarifele de securitate, precum şi înfiinţarea unei autorităţi de supraveghere.
charge (även: duty, obligation)
volume_up
oficiu {neut.} (îndatorire)
charge (även: duty, function)
volume_up
oficiu {neut.} (funcțiune)
For example, in the UK we have seen a recent case of somebody actually ending up with a prison sentence on a charge of trafficking for domestic servitude.
De exemplu, în Marea Britanie am văzut recent un caz de condamnare la închisoare a unei persoane acuzate de trafic de persoane pentru servitute domestică.

Användningsexempel för "charge" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI wish also to reassure Mr Brejc that we have clearly identified those in charge.
De asemenea, doresc să îi spun dlui Brejc că i-am identificat pe cei responsabili.
EnglishIt is offered without charge, and it is generous, freely given and without strings.
Este oferit fără remuneraţie, cu generozitate, în mod liber şi fără condiţionări.
EnglishIf we do not change the system, governments and not citizens will stay in charge.
Dacă nu vom schimba sistemul, guvernele și nu cetățenii vor deține controlul.
EnglishMoreover, the translation will also be free of charge - its cost will be met.
În plus, traducerea va fi gratuită, deoarece costurile sale vor fi acoperite.
EnglishThe United States and China are working jointly on conductive charge couplers.
Statele Unite şi China conlucrează pentru producţia de ambreiaje galvanice.
EnglishOnly if a cross-border transfer exceeds the €50 000 threshold, the bank can charge more.
Excepţie fac transferurile bancare transfrontaliere care depăşesc 50 000 de euro.
EnglishThis plan can help mobile PC users get the most from a single battery charge.
Astfel, utilizatorii de PC-uri mobile pot utiliza foarte eficient capacitatea bateriei.
EnglishClick Update total to calculate the total monthly charge and applicable taxes.
Faceți clic pe Actualizare total pentru a calcula costul lunar total și taxele aplicabile.
EnglishA transitional government in charge of preparing for elections is due to be put in place.
Urmează să fie instituit un guvern de tranziție însărcinat cu pregătirea alegerilor.
EnglishYou have been in charge of overseeing that the Constitutional Treaty was pushed through.
Aţi fost responsabil cu supravegherea avansării Tratatului Constituţional.
EnglishEveryone is used to downloading content from the net free of charge.
Toată lumea este obișnuită să descarce conținut de pe internet în mod gratuit.
EnglishWe now have the ability, for the first time, to charge for exhaust gases.
Avem acum posibilitatea de a percepe pentru prima dată taxe pentru gazele de eșapament.
EnglishWithout prior warning and without charge, people were taken from their homes.
Oamenii au fost scoși din casele lor, fără avertismente prealabile și fără a avea vreo vină.
EnglishOn the roads, it is left up to the Member States to decide whether they charge any tolls at all.
Pe drumuri, rămâne la latitudinea statelor membre dacă se percep taxe de trecere.
EnglishThese updates are available free of charge through Windows Update.
Aceste actualizări sunt disponibile gratuit prin intermediul Windows Update.
EnglishIt is not I who says so, but the bodies in charge of monitoring the situation.
Nu eu sunt cea care afirmă acest lucru, ci organismele care se ocupă de monitorizarea situaţiei.
EnglishThe European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă este responsabilă cu monitorizarea siguranței navale.
EnglishThe purchase of Windows 8 Pro Pack includes 90-days of no-charge support from Microsoft.
Achiziționarea Windows 8 Pro Pack include 90 de zile de asistență gratuită de la Microsoft.
EnglishWhen you click the battery icon, the battery meter indicates how much charge remains.
Când faceți clic pe pictograma bateriei, contorul bateriei arată capacitatea rămasă a bateriei.
EnglishClick the battery icon to see the charge remaining on each battery.
Faceți clic pe pictograma bateriei pentru a vedea capacitatea rămasă a fiecărei baterii.