"announced" - Rumänsk översättning

EN

"announced" på rumänska

volume_up
announced {perf. part.}

EN announced
volume_up
{perfektparticip}

announced
volume_up
anunțat {perf. part.}
He has announced that he will address the Committee on Foreign Affairs next week.
Acesta a anunțat că se va adresa Comisiei pentru afaceri externe săptămâna viitoare.
Our government has announced a significant change of direction.
Guvernul nostru a anunțat o schimbare de direcție semnificativă.
On one hand, Germany has announced that it has a skilled labour shortage.
Pe de o parte, Germania a anunțat că are un deficit de forță de muncă calificată.

Synonymer (engelska) till "announced":

announced
English

Användningsexempel för "announced" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Commission has already announced a Communication on adapting to climate change.
Comisia a anunţat deja o comunicare privind adaptarea la schimbările climatice.
EnglishIt has been announced for this year, and so this would not mean too much of a delay.
A fost anunţată pentru acest an, aşa că nu ar presupune o întârziere prea mare.
EnglishThe UN has now announced a review of the IPCC's dodgy dossiers and fiddled statistics.
ONU a anunţat revizuirea dosarelor precare ale IPCC şi a statisticilor bilanţului.
EnglishThis is very clear in my statement of support for the measures announced.
Acest lucru este foarte clar în declaraţia mea de sprijin pentru măsurile anunţate.
EnglishI also welcome the EUR 280 million that you have announced for restructuring.
De asemenea, salut acordarea celor 280 de milioane de euro anunţate pentru restructurare.
EnglishYesterday, the Prime Minister announced measures which he hopes will reduce the deficit.
Ieri, dl prim-ministru a anunţat măsuri care, speră domnia sa, vor reduce deficitul.
EnglishOne example of this would be the increase in office space announced for Brussels.
Un exemplu al acesteia ar fi creșterea spațiului pentru birouri prevăzută pentru Bruxelles.
EnglishThe Belgian Presidency will support the flagship initiatives announced by the Commission.
Preşedinţia belgiană va susţine iniţiativele emblematice anunţate de Comisie.
EnglishNow we have to support Greece, and Greece has now announced very important measures.
Acum trebuie să susţinem Grecia, iar Grecia a anunţat că va lua măsuri foarte importante.
EnglishBenefits are announced, without making it clear where they will come from.
Se menționează beneficii, fără a spune clar de unde vor rezulta acestea.
EnglishIn January this year, Mongolia announced a moratorium on the death penalty.
În ianuarie anul acesta, Mongolia a anunţat un moratoriu referitor la pedeapsa cu moartea.
EnglishThe present proposal is part of the first set of proposals announced in this communication.
Prezenta propunere face parte din prima serie de propuneri anunţate în comunicarea sa.
EnglishI already announced the main innovations during my debate with you.
Am anunţat deja principalele inovaţii în timpul dezbaterii cu dumneavoastră.
EnglishThe Commission therefore announced this year that it is to bring forward an 'innovation act'.
Prin urmare, Comisia a anunţat anul acesta că va prezenta un "act privind inovaţia”.
EnglishThe European Parliament has welcomed the democratic opening announced by the Turkish Government.
Parlamentul European a salutat deschiderea democratică anunţată de guvernul turc.
EnglishOne illustrative element is the measures announced recently for cars.
Un element grăitor îl reprezintă recentele măsuri anunţate pentru maşini.
EnglishOn behalf of the European Commission, you announced that more studies are to be carried out.
În numele Comisiei Europene, aţi anunţat că urmează să fie efectuate mai multe studii.
EnglishIn more detail, the Greek authorities have announced a package of concrete measures for 2010.
Mai detaliat, autorităţile elene au anunţat un pachet de măsuri concrete pentru 2010.
EnglishIn any event, contrary to what the IPCC announced, they are not melting in the Himalayas.
În orice caz, spre deosebire de ceea ce a anunţat IPCC, aceştia nu se topesc în Himalaya.
EnglishThe US has announced and has already started the reworking of relations with Russia.
SUA a anunţat şi a început deja remanierea relaţiilor cu Rusia.