"wall" - Polsk översättning

EN

"wall" på polska

volume_up
wall {substantiv}

EN wall
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

wall
volume_up
mur {mask.}
There is a wall rising between us and them, a wall higher than the Berlin Wall.
Wznosi się między nami i nimi mur, wyższy niż mur berliński.
This wall is between the professional politicians of the political establishment and the people.
Ten mur oddziela zawodowych polityków z establishmentu od zwyczajnych obywateli.
Shoots seem tiny; to reach the sun they can break through a brick wall.
Pędy wydają się małe, lecz szukając słońca potrafią przebić mur.
wall (även: face, plane)
Every wall, every concrete wall is resisting the stresses and supporting the building.
Każda betonowa ściana opiera się naciskom i podpiera konstrukcję.
I understand those who say they have no desire to keep talking to a brick wall.
Rozumiem tych, którzy mówią, że nie chcą rozmawiać ze ścianą.
An intact cell wall is necessary for the fungus to continue living and growing.
Nieuszkodzona ściana komórkowa jest niezbędna do prawidłowego rozwoju i wzrostu komórek grzybów.

2. sport

wall
volume_up
mur {mask.}
There is a wall rising between us and them, a wall higher than the Berlin Wall.
Wznosi się między nami i nimi mur, wyższy niż mur berliński.
This wall is between the professional politicians of the political establishment and the people.
Ten mur oddziela zawodowych polityków z establishmentu od zwyczajnych obywateli.
Shoots seem tiny; to reach the sun they can break through a brick wall.
Pędy wydają się małe, lecz szukając słońca potrafią przebić mur.

Synonymer (engelska) till "wall":

wall

Användningsexempel för "wall" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishActraphane is administered subcutaneously in the thigh or abdominal wall.
Actraphane jest zwykle podawany podskórnie w udo lub w tkankę podskórną brzucha.
EnglishTaking this route would be the equivalent of driving the EU project into a wall.
Obranie tej drogi byłoby równoznaczne ze skierowaniem projektu europejskiego w przepaść.
EnglishA proposal was made to erect a wall, which is why I have chosen to speak.
Padła tu propozycja zbudowania muru, dlatego też zdecydowałam się zabrać głos.
EnglishDoripenem exerts its bactericidal activity by inhibiting bacterial cell wall biosynthesis.
Działanie dorypenemu polega na hamowaniu biosyntezy ściany komórkowej bakterii.
Englishbleeding (including bleeding in the brain, gut wall and respiratory tract; haemorrhage)
krwawienie (w tym krwawienia mózgowe, ze ściany jelita, z dróg oddechowych, krwotok)
EnglishMixtard is administered subcutaneously in the thigh or abdominal wall.
Mixtard jest zwykle podawany podskórnie w udo lub w tkankę podskórną brzucha.
EnglishThey finally hit a wall; they couldn't shrink the vacuum tube any more and keep the vacuum.
Aż doszli do ściany. ~~~ Nie umieli zmniejszyć lampy i zachować w niej próżni.
EnglishAnd they thought, "Well, we've got electricity, we'll plug somebody into the wall.
Pomyśleli sobie: "Mamy elektryczność, więc podłączymy kogoś do prądu.
EnglishLiterature about the fall of the wall and the process of Germany's reunification.
Powieści o przełomie - literatura na temat niemieckiego zjednoczenia
Englishand ye numbered the houses of Jerusalem, and ye brake down the houses to fortify the wall;
Także policzyliście domy w Jeruzalemie, a rozwaliliście domy na oprawę murów.
EnglishThe injections are given preferably in the thigh or the front part of the abdominal wall.
Preferowane jest wykonywanie wstrzyknięć w udo lub w przednią okolicę ściany brzucha.
EnglishThe EU and governments are aware of this but maintain a wall of silence about it.
UE oraz rządy poszczególnych państw zdają sobie z tego sprawę, ale utrzymują zmowę milczenia.
EnglishHe built the upper gate of the house of Jehovah, and on the wall of Ophel he built much.
On zbudował bramę domu Pańskiego wysoką, i na murach Ofel wiele pobudował.
EnglishThis weakens the cell wall, making the fungal cells fragile and unable to grow.
Osłabia to ścianę komórkową, powodując osłabienie komórek grzyba i uniemożliwiając ich wzrost.
EnglishThen I testified against them, and said unto them, Why lodge ye about the wall?
Przeciwko którym oświadczyłem się, i rzekłem do nich: Przecz wy zostawacie przez noc za murem?
EnglishIt is not just a piece of paper to be approved, framed and hung on the wall.
To nie jest wyłącznie kawałek papieru, który należy przyjąć, oprawić i powiesić na ścianie.
EnglishNovoMix 50 is administered subcutaneously by injection in the thigh or in the abdominal wall.
NovoMix 50 podaje si podskórnie wykonuj c wstrzykni cie w udo lub w okolic brzucha.
EnglishNovoMix 70 is administered subcutaneously by injection in the thigh or in the abdominal wall.
NovoMix 70 podaje si podskórnie wykonuj c wstrzykni cie w udo lub w okolic brzucha.
EnglishChoose an injection site at the lower abdominal wall, preferably around the navel.
Wybrać miejsce wstrzyknięcia w dolnej części ściany jamy brzusznej, najlepiej w okolicy pępka.
EnglishMore than 20 years after the fall of the Wall, we are witnessing a historic change.
Ponad 20 lat po upadku muru jesteśmy świadkami historycznej zmiany.