EN trim
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

trim (även: piping, trimming)
We took off all the visible hardware and trim that was kind of doing the country cabin thing.
Usunęliśmy całe wyposażenie i wykończenie, które dawało efekt wiejskiej chaty.
trim
trim

2. "to be in (good) trim"

trim (även: condition, form, mold, pattern)
volume_up
forma {fem.}

3. sjöfart

trim
volume_up
trym {mask.}

Användningsexempel för "trim" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt may have its good aspects, but I do not know if it is right to trim down the initiatives at that stage.
Może ona mieć swoje dobre strony, ale nie wiem czy wskazane jest ograniczanie inicjatywy na tym etapie.
EnglishIt is not only Member States who must make cuts, then; the EU should also trim down its public funds and spend these in a more targeted manner.
Wydatki powinny zatem ograniczyć nie tylko państwa członkowskie; swoje środki publiczne ograniczyć powinna także UE i wydawać je w bardziej ukierunkowany sposób.
EnglishWe need clearer labels to indicate where animal products are used to make a garment, in particular, in the case of fur and fur trim.
Potrzebujemy bardziej szczegółowych etykiet, które zawierałyby informacje, czy do wykonania elementów garderoby użyto produktów pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza futer i włosia.