"trace" - Polsk översättning


Menade du trącić, tracić
EN

"trace" på polska

volume_up
trace {substantiv}

EN trace
volume_up
{substantiv}

trace (även: mark, remnant, scent, track)
volume_up
ślad {mask.}
This is the trace of fire, this is the trace of sun.
To jest ślad ognia, To jest ślad słońca.
Sodium Chloride Hydrochloric Acid (Trace) Sodium Acetate, Trihydrate Nitrogen
Sodu chlorek Kwas solny (ślad) Sodu octan, trójwodny Azot
We need to have an absolute assurance that that trace is deleted.
Musimy uzyskać absolutne zapewnienie, że ślad tego wytypowania zostanie usunięty.
trace
trace

Användningsexempel för "trace" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis conference made it possible to trace the outline of a new partnership involving:
W wyniku konferencji wytyczono zarys nowego partnerstwa, które miałoby obejmować:
EnglishIf you have an abnormality of your heart trace known as Prolonged QT interval
Jeśli występują zaburzenia w zapisie EKG określane jako wydłużony odstęp QT,
EnglishAnd let me say this without a trace of irony -- before I back it up to a bunch of ex-hippies.
Pozwólcie mi powiedzieć to bez cienia ironii -- zanim poprę grono byłych hippisów.
EnglishWhat you find is mostly glycine and then alanine and there's some trace elements of the other ones.
Znajdziemy tam głównie glicynę i alaninę, oraz śladowe ilości innych związków.
EnglishFollowing the nuclear accident in Japan, thousands of people died and disappeared without trace.
Po awarii jądrowej w Japonii tysiące ludzi zginęły lub zniknęły bez śladu.
EnglishProvide serialisation for track-and-trace applications.
Korzystaj z serializacji w zastosowaniach związanych ze śledzeniem obiegu towarów.
EnglishLet's trace the journey of the millions of caps that make it to sea solo.
Prześledźmy drogę milionów zakrętek, trafiających do oceanu.
EnglishYou gradually trace further and further back into the past, adding these ever more distant relationships.
Stopniowo cofasz się coraz dalej w przeszłość, dodając osoby coraz dalej spokrewnione.
EnglishDozens of participants in the protests have disappeared without trace.
Kilkudziesięciu uczestników protestów zniknęło bez śladu.
EnglishNo unchanged parecoxib is detected in urine and only trace amounts in the faeces.
W moczu nie wykrywa się niezmienionego parekoksybu, natomiast w próbkach kału stwierdza się jedynie jego śladowe ilości.
EnglishI would like to have the chance to trace the journey of a dossier.
Chciałbym mieć możliwość prześledzenia drogi dossier.
EnglishTrace amounts of hamster protein may be present in ReFacto AF.
ReFacto AF może zawierać śladowe ilości białka chomika.
EnglishTrace amounts of hamster protein may be present ReFacto AF.
ReFacto AF może zawierać śladowe ilości białka chomika.
EnglishUse RFID smart label printers to secure express parcels and enable track-and-trace applications.
Wykorzystaj drukarki etykiet radiowych RFID, aby zabezpieczać paczki ekspresowe i umożliwiać śledzenie przesyłek.
EnglishSo let me trace some of the chequered history.
Proszę zatem pozwolić mi sięgnąć nieco do tej burzliwej historii.
EnglishIt contains trace amounts of IgA (lower than 0.05 mg/ ml).
Zawiera śladowe ilości IgA (mniej niż 0, 05 mg/ ml).
EnglishThey have sunk almost without trace in this communiqué.
W przedmiotowym komunikacie zniknęły niemal bez śladu.
EnglishIt is worth remembering, in fact, that every year in Europe, thousands and thousands of children disappear without trace.
Warto pamiętać, że w Europie co roku znikają bez śladu tysiące dzieci.
EnglishAnd it's sort of interesting to trace what is going to happen to people who move to California in the hope of getting happier.
To ciekawe, co się dzieje z ludźmi jadącymi tam w poszukiwaniu szczęścia.
EnglishIt is perfectly possible to label and trace.
Oczywiście, że można etykietować i zapewnić identyfikowalność.