"thread" - Polsk översättning

EN

"thread" på polska

volume_up
thread {substantiv}

EN thread
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

thread
volume_up
nić {fem.}
Otherwise, OLAF will suddenly find itself hanging from only one thread and will no longer be independent.
W przeciwnym razie OLAF zawiśnie na jednej nici i straci swoją niezależność.
And we see these amazing structures -- these little knots of two colors of thread we call "social hot spots."
Widać tu te niesamowite konstrukcje, supełki dwóch kolorów nici, które nazywamy społecznymi miejscami aktywnymi.
Do I want to walk in, because unless I have Ariadne's thread to anchor -- enough metaphors for you?
Bo jeśli nie wystarczy mi nici Ariadny, którą mogę zaczepić -- czy macie już dosyć metafor?
thread (även: strand)
volume_up
nitka {fem.}
The security thread is embedded in the banknote paper.
Nitka zabezpieczająca jest wpuszczona w papier banknotu.
I say that to illustrate how important thread and fabric are.
Mówię to, aby uświadomić, jak ważne są nitki i materiały.
Just imagine if the thread is not strong, if it is not made from the right material; that life would be lost.
Proszę wyobrazić sobie, co by się stało, gdyby ta nitka nie była mocna, gdyby nie była zrobiona z właściwego materiału; to życie byłoby stracone.
thread
volume_up
gwint {mask.}
The thread is nominally 34 mm in diameter, with a pitch of two threads per mm (M34x0.5mm).
Gwint ma nominalną średnicę 34 mm oraz rozstaw dwóch gwintów na milimetr (M34 x 0,5 mm).
a specific connection, with a 30 mm thread which is designated for medical use, complying with
należy stosować specjalną końcówkę z 30 mm gwintem, przeznaczoną do użytku ze sprzętem

2. IT

thread
volume_up
wątek {mask.}
Google Mail groups all replies with their original message, creating a single conversation or thread.
Google Mail grupuje oryginalną wiadomość i wszystkie odpowiedzi na nią w pojedynczy wątek.
To delete an entire conversation thread:
Aby usunąć cały wątek:.
(DE) Mr President, there is a scarlet thread running through the Platform for Action from Beijing, namely non-discrimination.
W pekińskiej platformie działania przewija się zasadniczy wątek, jakim jest zakaz dyskryminacji.

Synonymer (engelska) till "thread":

thread

Användningsexempel för "thread" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd with all that we do, the silver thread of human rights runs through our work.
A wszystko, co robimy, przenika przewodnia koncepcja praw człowieka.
English(EL) Mr President, there is an expression that says 'a man's life hangs by a thread'.
(EL) Panie przewodniczący! Pewne przysłowie mówi: "życie człowieka wisi na jednej nitce”.
EnglishAdding someone to a comment will email them a notification containing the comment thread.
Gdy zaczniesz wpisywać nazwy kontaktów, będą one automatycznie uzupełniane.
EnglishHowever, the connecting thread here is the enthusiasm over what we have achieved.
Jednakże elementem wspólnym dla całej sprawy jest entuzjazm dla tego, co udało się nam osiągnąć.
Englisha specific connection, with a 30 mm thread which is designated for medical use, complying with
należy stosować specjalną końcówkę z 30 mm gwintem, przeznaczoną do użytku ze sprzętem
EnglishThis base line is precisely the thread that runs through the entire report.
To podstawowe twierdzenie przewija się w całym sprawozdaniu.
EnglishA strong anti-Russian current is seen as a red thread in the text.
Motywem przewodnim w tekście wydają się silne antyrosyjskie nastroje.
EnglishAdding someone to a comment will email them a notification containing the comment thread.
Dodanie osoby do komentarza spowoduje wysłanie do niej powiadomienia e-mail z wątkiem komentarza.
EnglishOtherwise, OLAF will suddenly find itself hanging from only one thread and will no longer be independent.
W przeciwnym razie OLAF zawiśnie na jednej nici i straci swoją niezależność.
EnglishIt is quite clear what the common thread is between Soviet socialism and National Socialism.
Jest dość jasne, jakie podobieństwa istnieją między socjalizmem sowieckim a socjalizmem narodowym.
EnglishHold the banknote against the light - the thread will appear as a dark stripe.
Przy oglądaniu pod światło wygląda jak ciemna linia.
EnglishDo I want to walk in, because unless I have Ariadne's thread to anchor -- enough metaphors for you?
Bo jeśli nie wystarczy mi nici Ariadny, którą mogę zaczepić -- czy macie już dosyć metafor?
EnglishAnd these two missions, as you can tell, thread together perfectly.
Można rzec, że te dwie misje idealnie się uzupełniają.
EnglishI say that to illustrate how important thread and fabric are.
Mówię to, aby uświadomić, jak ważne są nitki i materiały.
EnglishBecause we know we see needles, but people aren't familiar with the eye of a needle apart from putting a thread through it.
Ponieważ widzimy igły, ale nie zauważamy jej oczka, poza momentem przełożenia nici.
EnglishThe red thread of these trends is the growing importance of the creative potential of the people and their values.
Wątkiem przewodnim tych trendów jest rosnące znaczenie twórczego potencjału ludzi i ich wartości.
EnglishAt the political level, respect for democratic values and human rights remains our guiding thread.
Na poziomie politycznym naszym wątkiem przewodnim nadal jest poszanowanie wartości demokratycznych i praw człowieka.
EnglishWe have now had a number of reports on implementation, and a distinct common thread can be seen in those reports.
Mamy już kilka sprawozdań dotyczących wdrażania i można zauważyć w nich bardzo wyraźny wspólny element.
EnglishOne interesting common thread has to do with, in many cases, the rapidity of collapse after a society reaches its peak.
Rozwinęły się, wzbogaciły, spotężniały, po czym, w kilka dekad po osiągnięciu szczytu, nagle upadły.
EnglishAnd we see these amazing structures -- these little knots of two colors of thread we call "social hot spots."
Widać tu te niesamowite konstrukcje, supełki dwóch kolorów nici, które nazywamy społecznymi miejscami aktywnymi.