"the gallows" - Polsk översättning

EN

"the gallows" på polska

Se exempelmeningar för "the gallows" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "the gallows" på polska

the artikel
the konjunktion
Polish
gallows substantiv
gallows adjektiv
Polish

Användningsexempel för "the gallows" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIf she fails, we're all headed to the gallows; if she passes, we can leave to Vietnam.
I to właśnie była chwila prawdy. ~~~ Jeśli nie zda, czeka nas wszystkich powieszenie.
EnglishSo they hanged Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai.
I powieszono Hamana na onej szubienicy, którą był zgotował Mardocheuszowi.
EnglishUsing cranes as gallows is a crime, and a misuse of technology.
Używanie dźwigów jako szubienic to zbrodnia, ale i szyderstwo z rozwoju techniki.
EnglishAnd the thing pleased Haman; and he caused the gallows to be made.
I upodobała się ta rada Hamanowi, i kazał postawić szubienicę.
EnglishGallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Mill Dalton, Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR United Kingdom
Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Mill Dalton, Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR Wielka Brytania
EnglishGallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate Dalton Lane, Dalton Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR United Kingdom
Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Mill Dalton, Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR Wielka Brytania
EnglishGallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate Dalton Lane, Dalton Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR United Kingdom
Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate Dalton Lane, Dalton Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR Wielka Brytania
EnglishNow Haman was come into the outward court of the king's house, to speak unto the king to hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him.
(a Haman przyszedł był do sieni zewnętrznej pałacu królewskiego, chcąc mówić z królem, aby powieszono Mardocheusza na szubienicy, którą mu był nagotował.
EnglishTen were hanged yesterday: first, they were heavily fined and had their homes confiscated, and then each was mercilessly flogged before being dragged to the gallows.
Dziesięcioro z nich zostało powieszonych wczoraj: najpierw ukarano ich wysoką grzywną i skonfiskowano ich domy, a następnie bezlitośnie wychłostano i zaciągnięto na szubienice.

Lär dig andra ord

English
  • the gallows

I det engelsk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.