"the gallbladder" - Polsk översättning

EN

"the gallbladder" på polska

Se exempelmeningar för "the gallbladder" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "the gallbladder" på polska

the artikel
the konjunktion
Polish
gallbladder substantiv

Användningsexempel för "the gallbladder" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTreatment with Emselex may possibly mask symptoms associated with gallbladder disease.
Leczenie preparatem Emselex prawdopodobnie może maskować objawy choroby pęcherzyka żółciowego.
EnglishSymptomatic precipitation of ceftriaxone calcium salt in the gallbladder of children/ reversible cholelithiasis in children.
Objawowe złogi soli wapniowej ceftriaksonu w pęcherzyku żółciowym u dzieci (odwracalna kamica żółciowa u dzieci).
EnglishIn rabbits, at maternally toxic doses a higher incidence of foetuses with no gallbladder was observed.
W badaniach na królikach po zastosowaniu dawek toksycznych u ciężarnych samic zaobserwowano więcej przypadków płodów pozbawionych pęcherzyka żółciowego.
Englishinfundibulum of gallbladder
EnglishAfter high doses of ceftriaxone diarrhoea, formation of biliary caliculi in the gallbladder and nephropathy were observed in monkeys and dogs.
Po dużych dawkach ceftriaksonu u małp i u psów obserwowano biegunkę, tworzenie się kamieni w pęcherzyku żółciowym oraz nefropatię.
EnglishCeftriaxone may precipitate in the gallbladder and kidneys then be detectable as shadows on ultrasound (see section 4.8).
Ceftriakson może tworzyć złogi w pęcherzyku żółciowym i w nerkach, co może być widoczne w postaci obszarów zacienionych w badaniu ultrasonograficznym (patrz punkt 4. 8).
EnglishCeftriaxone may precipitate in the gallbladder and kidneys and then be detectable as shadows on ultrasound (see section 4.8).
Ceftriakson może tworzyć złogi w pęcherzyku żółciowym i w nerkach, co może być widoczne w postaci obszarów zacienionych w badaniu ultrasonograficznym (patrz punkt 4. 8).
EnglishSymptomatic precipitation of ceftriaxone calcium salt in the gallbladder of adults, which disappeared after discontinuation or cessation of therapy with ceftriaxone.
Objawowe złogi soli wapniowej ceftriaksonu w pęcherzyku żółciowym u dorosłych, ustępujące po przerwaniu lub zakończeniu leczenia ceftriaksonem.
EnglishSymptomatic precipitation of ceftriaxone calcium salt in the gallbladder of adults, which disappeared after discontinuation or cessation of therapy with ceftriaxone.
Objawowe złogi soli wapniowej ceftriaksonu w pęcherzyku żółciowym u dorosłych, które ustępowało po przerwaniu lub zakończeniu leczenia ceftriaksonem.
EnglishWithin 10 years of the first gallbladder surgeries being done laparoscopically, a majority of gallbladder surgeries were being done laparoscopically -- truly a pretty big revolution.
W czasie dziesięciu lat od pierwszej operacji pęcherzyka żółciowego zrobionej metodą laparoskopową, większość operacji pęcherzyka żółciowego była przeprowadzana tą metodą.

Lär dig andra ord

English
  • the gallbladder

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.