"the fury" - Polsk översättning

EN

"the fury" på polska

Se exempelmeningar för "the fury" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "the fury" på polska

the artikel
the konjunktion
Polish
fury substantiv

Användningsexempel för "the fury" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHowever, it cannot face the fury of the market alone at this difficult stage.
W tym trudnym czasie nie może ona jednak stawiać czoła rynkowi w pojedynkę.
EnglishLet me close, however, by expressing my fury at Germany's attitude.
Na zakończenie chciałbym jednak dać wyraz mojemu gniewowi z powodu postawy Niemców.
EnglishThis is why it has evoked such fury and aggression among the clergy and Right-wing politicians.
Właśnie dlatego wzbudza taką wściekłość i agresję duchownych oraz prawicowych polityków.
EnglishIt shows - to the great surprise and fury of some people - that the old times are definitely over.
Dowodzi to - ku wielkiemu zaskoczeniu i wściekłości niektórych ludzi - że dawne czasy minęły bezpowrotnie.
Englishand where is the fury of the oppressor?
a że się lękasz ustawicznie każdego dnia popędliwości trapiącego, gdy się gotuje, aby zatracał?
EnglishThen Nebuchadnezzar in [his] rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abed-nego.
Tedy Nabuchodonozor w popędliwości i w gniewie rozkazał przyprowadzić Sadracha, Mesacha i Abednego, których wnet przywiedziono przed króla.
EnglishMagicians play with fire and steel, defy the fury of the buzzsaw, dare to catch a bullet or attempt a deadly escape.
Magicy igrają z ogniem i stalą, przeciwstawiają się sile piły mechanicznej, ośmielają się łapać pocisk, próbują śmiertelnej ucieczki.
EnglishAnd he came to the ram that had the two horns, which I saw standing before the river, and ran upon him in the fury of his power.
I przyszedł aż do onego barana, który miał dwa rogi, któregom widział stojącego u potoku; a przybieżał do niego w popędliwości siły swojej.
EnglishBut tidings out of the east and out of the north shall trouble him; and he shall go forth with great fury to destroy and utterly to sweep away many.
W tem wieści od wschodu słońca i od północy przestraszą go; przetoż wyciągnie z popędliwością wielką, aby wygubił i zamordował wielu.
EnglishNot only do we continue to tell and retell the same tired stories, but we are now doing so with a frenzy and a fury that, frankly, verges on camp.
Nie tylko powtarzamy w kółko te same głodne kawałki, ale teraz robimy to tak gorączkowo i z furią, że prawdę mówiąc ociera się o farsę.
EnglishThroughout those long months of sound and fury - if you will forgive the expression - the Belgian Presidency held firm to the course of European politics.
Przez te długie miesiące wściekłości i wrzasku - jeżeli wybaczą mi Państwo to wyrażenie - prezydencja belgijska pewnie trzymała ster polityki europejskiej.
EnglishBut it was plucked up in fury, it was cast down to the ground, and the east wind dried up its fruit: its strong rods were broken off and withered; the fire consumed them.
Ale w rozgniewaniu wyrwana będąc, na ziemię porzucona jest, a wiatr wschodni ususzył owoc jej; obłamane są i poschły rózgi mocy jej, ogień pożarł je.

Lär dig andra ord

English
  • the fury

Sök efter fler ord i det engelsk-svenska lexikonet.