"the full amount" - Polsk översättning

EN

"the full amount" på polska

Se exempelmeningar för "the full amount" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "the full amount" på polska

the artikel
the konjunktion
Polish
full adjektiv
to full verb
amount substantiv
to amount verb

Användningsexempel för "the full amount" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYou might have to pay the full amount up front.
Być może jednak konieczne będzie zapłacenie z góry pełnej kwoty.
EnglishPatients should be instructed to inject the full amount of STELARA according to the directions provided in the package leaflet.
Pacjent powinien zostać poinformowany o konieczności wstrzyknięcia całkowitej ilości produktu STELARA, zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce dla pacjenta.
EnglishOn the contrary, ladies and gentlemen, the key issue for me is taking into account the full amount of quotas renounced during the whole restructuring period.
Panie i panowie! Przeciwnie, kluczową sprawą dla mnie jest uwzględnienie całkowitej sumy kwot, jakie odrzucono w ciągu całego okresu restrukturyzacji.
EnglishAt this stage, the Commission has not yet identified all the sources of financing corresponding to the full amount for the energy projects required by the recovery Plan in 2010.
Na obecnym etapie Komisja nie ustaliła jeszcze wszystkich źródeł finansowania odpowiadających pełnej kwocie przewidzianej na projekty energetyczne, która wynika z planu naprawy na rok 2010.

Lär dig andra ord

English
  • the full amount

Ta en titt på bab.las svensk-tyska lexikon.