"the front" - Polsk översättning

EN

"the front" på polska

Se exempelmeningar för "the front" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "the front" på polska

the artikel
the konjunktion
Polish
front substantiv
front adjektiv
to front verb

Användningsexempel för "the front" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSecondly, on the trade front, as you have pointed out, we have historic ties.
Po drugie, jak pani zauważyła, na froncie handlowym mamy historyczne powiązania.
EnglishThey arrested Ms Petrova at her home in front of her parents and two small children.
Zatrzymali oni Pietrową w jej domu na oczach rodziców oraz dwójki małych dzieci.
EnglishToday the Caucasus is the front line of the new cold war, the localised cold war.
Kaukaz jest dzisiaj pierwszą linią nowej zimnej wojny, lokalnej zimnej wojny.
EnglishWe also have one of the greatest challenges facing the European Union in front of us.
Mamy do czynienia z jednym z największych wyzwań stojących przed Unią Europejską.
EnglishI do not need to read it out, as you have the motion in front of you in writing.
Nie muszę go odczytywać, ponieważ mają państwo tekst projektu przed sobą.
EnglishIt is, however, very difficult for Parliament up front of the European elections.
Jest to jednak bardzo trudne dla Parlamentu Europejskiego przed wyborami europejskimi.
EnglishWith others, I myself demonstrated in front of the Ugandan Embassy in May of this year.
Razem z innymi osobiście demonstrowałem w maju tego roku przed ambasadą Ugandy.
EnglishBut once you see it, like you guys in the front row, all right, yeah, OK.
Kiedy jednak to zobaczycie, jak osoby siedzące w pierwszych rzędach, mam rację?
EnglishYoung people spend a lot of time in front of television screens or computer monitors.
Młodzież wiele czasu spędza przed ekranem telewizora lub monitorem komputera.
EnglishThe second revolution in the Arab world is happening now in front of our eyes.
Obecnie na naszych oczach rozgrywa się druga rewolucja w świecie arabskim.
EnglishPrecisely because of its history, Europe must commit itself on this front.
Właśnie ze względu na swoją historię Europa musi podjąć zobowiązanie w tej kwestii.
EnglishThere are some nice words at the front here but I do not see the programme as changed.
Dokument jest ubrany w ładne słowa, ale nie widzę żadnych zmian w programie.
EnglishThere's actually a gentleman in the front row who's doing a perfect imitation of her look.
Mina pana w pierwszym rzędzie idealnie imituje wyraz jej twarzy w tym momencie.
EnglishOn the linguistic front, this has already been infringed countless times.
W kwestiach językowych, zasada ta naruszona została niezliczoną ilość razy.
EnglishThe Union's effort on the social front is, however, particularly puny.
Wysiłki Unii podejmowane na płaszczyźnie społecznej są jednakże szczególnie słabe.
EnglishThe Greek authorities and the Greek people are aware of the challenge in front of them.
Władze Grecji i jej obywatele mają świadomość stojących przed nimi wyzwań.
EnglishOne was growing out the front and it had already erupted, and it latched onto the bowel.
Jedna wyrastała z przodu, przebiła się przez nerkę i przyczepiła do jelita.
EnglishIt's actually mini-eclipses that occur when a planet passes in front of its star.
Chodzi o mini zaćmienia gwiazd, powodowane przez orbitujące planety.
EnglishEurope - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
Europa -i w tym momencie już zakończę - nie powinna tracić czujności również na tym froncie.
EnglishThe injections are given preferably in the thigh or the front part of the abdominal wall.
Preferowane jest wykonywanie wstrzyknięć w udo lub w przednią okolicę ściany brzucha.

Lär dig andra ord

English
  • the front

Bab.la erbjuder även det svensk-tyska lexikonet för fler översättningar.