"the frogs" - Polsk översättning

EN

"the frogs" på polska

Se exempelmeningar för "the frogs" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "the frogs" på polska

the artikel
the konjunktion
Polish
frog substantiv
Polish

Användningsexempel för "the frogs" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHe sent among them swarms of flies, which devoured them; And frogs, which destroyed them.
Przepuścił na nich rozmaite muchy, aby ich kąsały, i żaby, aby ich gubiły:
EnglishYou see insects, you see frogs, snakes, eagles, butterflies, frogs, snakes, eagles.
Widzicie owady, żaby, węże, orły, motylki, żaby, węże, orły.
EnglishAnd when she was eight, last year, she was doing a report for school or she had some homework about frogs.
Kiedy miała 8 lat, w zeszłym roku, pisała wypracowanie, albo jakieś zadanie domowe o żabach.
EnglishTheir land swarmed with frogs In the chambers of their kings.
Wydała ziemia ich mnóstwo żab, i były w pałacach królów ich.
EnglishThe insects are eaten by the frogs; the frogs are eaten by the snakes; the snakes are eaten by the eagles.
Owady zjadane przez żaby, żaby przez węże, węże przez orły.
EnglishThe entire food chain is degraded, starting with frogs.
Zniszczy się cały łańcuch pokarmowy, zaczynając od żab.
EnglishIf astronomers were frogs perhaps they'd see Kermit the Frog.
Żabi astronomowie zobaczyliby tam może Kermita.
EnglishAnd Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt; and the frogs came up, and covered the land of Egypt.
I umarł Józef, i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj.
Englishand the frogs shall come up both upon thee, and upon thy people, and upon all thy servants.
EnglishAnd then they become tadpoles and frogs."
I wtedy one zostają kijankami i żabami."
EnglishFrogs adapted to deserts.
EnglishAnd we were at this restaurant, and she said, "So, basically, frogs lay eggs and the eggs turn into tadpoles, and tadpoles turn into frogs."
Byłyśmy razem w restauracji. ~~~ I ona mówi tak: "Czyli że żaby składają jajka, a z jajek robią się kijanki, a kijanki zmieniają się w żaby."
EnglishThen Pharaoh called for Moses and Aaron, and said, Entreat Jehovah, that he take away the frogs from me, and from my people; and I will let the people go, that they may sacrifice unto Jehovah.
Między tem powstał król nowy nad Egiptem, który nie znał Józefa;
English(Laughter) Frogs.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, if you want to drain a bog you do not ask the fattest frogs how they would like it to happen.
(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jeśli ktoś zamierza osuszyć mokradło, nie pyta się najtłustszych żab, w jaki sposób chciałyby, aby to nastąpiło.
EnglishAnd Jehovah said unto Moses, Say unto Aaron, Stretch forth thy hand with thy rod over the rivers, over the streams, and over the pools, and cause frogs to come up upon the land of Egypt.
A było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
EnglishWe worked with the Washington State Department of Fish and Wildlife to grow endangered frogs -- the Oregon spotted frog -- for later release into protected wetlands.
Z departamentem Połowów i Dzikiej Zwierzyny odtwarzaliśmy zagrożony gatunek żaby oregońskiej, żeby wypuścić je na chronione bagna.
EnglishWe were a bit surprised when we found out that when we exposed frogs to very low levels of atrazine -- 0,:,1 parts per billion -- that it produced animals that look like this.
Byliśmy zaskoczeni kiedy odkryliśmy, że żaby wystawione na działanie niewielkich dawek atrazyny, 0.1 część miliarda przybierają taki wygląd.
EnglishBut now, a few months on, however good politicians are at swallowing frogs without pulling a face, as someone once put it, they can't hide their uncertainty.
Ale teraz, po upływie kilku miesięcy, choć dobrzy politycy bez mrugnięcia okiem "przełykają żabę", jak ktoś to kiedyś ładnie określił, nie potrafią już ukryć swej niepewności.
EnglishNow if I told the men in this village that the frogs have pour immune function and eggs developing in their testes, the connection between environmental health and public health would be clear.
Gdybym powiedział ludziom z wioski, o ubogim systemie odpornościowym i o mosznie w której rosną im jajeczka, związek między zdrowiem a środowiskiem naturalnym byłby jaśniejszy.
Lär dig andra ord
English
  • the frogs

Bab.la erbjuder även det svensk-tyska lexikonet för fler översättningar.