"the fourth day" - Polsk översättning

EN

"the fourth day" på polska

Se exempelmeningar för "the fourth day" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "the fourth day" på polska

the artikel
the konjunktion
Polish
fourth substantiv
Polish
fourth adjektiv
Polish
day substantiv

Användningsexempel för "the fourth day" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd predictably, perhaps, on the fourth day he ended up in the operating room.
I jak można się było domyśleć, czwartego dnia skończył na sali operacyjnej.
EnglishOn the fourth day Elizur the son of Shedeur, prince of the children of Reuben:
Dnia czwartego książę z synów Rubenowych Elisur, syn Sedeurów.
EnglishDuring the dry season, we had four hours of water every fourth day.
W porze suchej mieliśmy wodę na cztery godziny co czwarty dzień.
EnglishAnd on the fourth day ten bullocks, two rams, fourteen he-lambs a year old without blemish;
A dnia czwartego ofiarować będziecie cielców dziesięć, baranów dwa, baranków rocznych czternaście zupełnych;
EnglishAnd there was evening and there was morning, a fourth day.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień czwarty.
EnglishSteady-state plasma concentrations of ramiprilat after once daily dosing with the usual doses of ramipril are reached by about the fourth day of treatment.
Stan stacjonarny w osoczu podczas stosowania zwykłych dawek ramiprylu raz na dobę jest osiągany około 4. dnia leczenia.
EnglishSteady-state plasma concentrations of ramiprilat after once daily dosing with the usual doses of ramipril are reached by about the fourth day of treatment.
Stan stacjonarny w osoczu po podawaniu raz na dobę zwykłych dawek ramiprylu występuje po około czterech dobach leczenia.
EnglishAnd the reason he's waited three days is because he knows that on the fourth day or the fifth day, those larvae will hatch and he'll have a huge fly problem.
Farmer dlatego czekał trzy dni bo wie, że czwartego lub piątego dnia wyklują się larwy i pojawi się wielki problem z muchami.
EnglishAnd it came to pass in the fourth year of king Darius, that the word of Jehovah came unto Zechariah in the fourth [day] of the ninth month, even in Chislev.
Potem stało się roku czwartego Daryjusza króla, stało się słowo Pańskie do Zacharyjasza dnia czwartego, miesiąca dziewiątego, który jest Kislew;
EnglishYou can increase your exposure by another 15 minutes each day i. e. second day 30 minutes, third day 45 minutes, fourth day 60 minutes and so on.
Każdego dnia można zwiększać czas ekspozycji o 15 minut, tzn. w drugim dniu można przebywać na świetle słonecznym 30 minut, w trzecim – 45 minut, w czwartym – 60 minut, itd.
EnglishAnd on the fourth day they assembled themselves in the valley of Beracah; for there they blessed Jehovah: therefore the name of that place was called The valley of Beracah unto this day.
Potem dnia czwartego zebrali się w dolinie Beracha; bo iż tam błogosławili Pana, przetoż nazwali imię miejsca onego doliną Beracha, aż do dzisiejszego dnia.
EnglishIf, however, gemcitabine is given every third or fourth day, it can be administered in non- lethal doses with substantial antitumoural activity against a broad spectrum of mouse tumours.
Podawanie produktu co 3- 4 dni w dawkach nieletalnych wykazało doskonałe działanie przeciwnowotworowe i było skuteczne w przypadku wielu różnorodnych nowotworów spotykanych u myszy.

Lär dig andra ord

English
  • the fourth day

Sök efter fler ord i det engelsk-svenska lexikonet.