"the forthcoming" - Polsk översättning

EN

"the forthcoming" på polska

Se exempelmeningar för "the forthcoming" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "the forthcoming" på polska

the artikel
the konjunktion
Polish
forthcoming adjektiv

Användningsexempel för "the forthcoming" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI am keeping my fingers crossed that this will emerge from the forthcoming talks.
Trzymam kciuki, aby taka konkluzja pojawiła się w trakcie zbliżających się rozmów.
EnglishThey will also need their own additional budgets in the forthcoming financial period
W kolejnym okresie finansowym będą one potrzebowały własnych budżetów dodatkowych.
EnglishThe forthcoming European Council marks the end of the Hungarian Presidency.
Nadchodzące posiedzenie Rady Europejskiej wyznacza koniec węgierskiej prezydencji.
EnglishIn fact, 30% have no intention of participating in the forthcoming elections.
W rzeczywistości 30% wyborców nie ma zamiaru wziąć udziału w nadchodzących wyborach.
EnglishThe same thinking applies to the forthcoming constitutional reform referendum.
Takie samo myślenie odnosi się do zbliżającego się referendum reformy konstytucyjnej.
EnglishIn your response you spoke about forthcoming summits on climate change.
W swoim wystąpieniu mówił pan o nadchodzących szczytach w sprawie zmian klimatu.
EnglishThe new protocol after 1 August 2012 will take into account the forthcoming CAS reform.
W nowym protokole po 1 sierpnia 2012 r. uwzględni się nadchodzącą reformę CAS.
EnglishThe common monetary policy and the ECB will face great challenges in forthcoming years.
Wspólna politykę monetarną oraz EBC czekają wielkie wyzwania w najbliższych latach.
EnglishI have a question: what must the Irish be thinking ahead of the forthcoming referendum?
Mam pytanie: co muszą sobie myśleć Irlandczycy przed nadchodzącym referendum?
EnglishTherefore, I will now move on to the questions concerning the forthcoming review.
Tak więc przejdę teraz do kwestii związanych z nadchodzącym przeglądem.
EnglishA resolution would only make sense after the forthcoming elections in Ukraine.
Rezolucja byłaby właściwa dopiero po nadchodzących wyborach na Ukrainie.
EnglishThe forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Misja ad hoc przyszłego Parlamentu Europejskiego jest ogromnie ważna.
EnglishIn particular, Estonia's forthcoming accession to the euro area is a source of concern.
Szczególne obawy budzi zbliżające się przystąpienie Estonii do strefy euro.
EnglishIf that is indeed the case, the matter must be raised at the forthcoming Summit.
Jeśli tak, to na nadchodzącym szczycie musimy mu o tym przypomnieć.
EnglishIt is time to include the Arctic on the agenda for the forthcoming EU-Russia Summit.
Czas włączyć problematykę Arktyki do porządku rozmów na zbliżającym się szczycie UE-Rosja.
EnglishI am sure that such a statement will, fortunately, be forthcoming later in the autumn.
Jestem pewien, że na szczęście takie stanowisko zostanie opracowane późniejszą jesienią.
EnglishI hope that the forthcoming EU-US summit will represent a step towards this goal.
Mam nadzieję, że zbliżający się szczyt UE-USA będzie krokiem w kierunku realizacji tego celu.
EnglishThe Commission looks forward to continuing this debate through the forthcoming discussions.
Komisja czeka z niecierpliwością na dalszą debatę w ramach zbliżających się rozmów.
EnglishThat is why I think Mr Swoboda is right: the forthcoming elections will be decisive.
Dlatego też uważam, że pan poseł Swoboda ma słuszność: nadchodzące wybory będą decydujące.
EnglishAre the Euro Zone and the European Central Bank prepared for the forthcoming challenges?
Czy strefa euro i Bank Centralny są przygotowane na nadchodzące wyzwania?

Lär dig andra ord

English
  • the forthcoming

Sök efter fler ord i det svensk-engelska lexikonet.