"the fords" - Polsk översättning

EN

"the fords" på polska

Se exempelmeningar för "the fords" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "the fords" på polska

the artikel
the konjunktion
Polish
to ford verb
ford substantiv
Polish

Användningsexempel för "the fords" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSee, I will tarry at the fords of the wilderness, until there come word from you to certify me.
Oto, ja pomieszkam w równinach na puszczy, póki nie przyjdzie od was poselstwo dawające mi znać.
EnglishAnd they went down after him, and took the fords of the Jordan against the Moabites, and suffered not a man to pass over.
Tedy szli za nim, a odjąwszy bród Jordański Moabitom, nie dopuszczali nikomu przeprawy.
EnglishAnd we need to remember that we're talking about the Model T Fords, the Wright flyers, compared to what's coming soon.
Mówimy o starym modelu T Forda czy samolotach braci Wright, w porównaniu do tego, co nadejdzie.
EnglishFor it shall be that, as wandering birds, as a scattered nest, so shall the daughters of Moab be at the fords of the Arnon.
Bo inaczej Moab będzie jako ptak tułający się, i z gniazda wypłoszony; tak będą córki Moabskie przy brodach Arnon.
EnglishAnd the Gileadites took the fords of the Jordan against the Ephraimites.
I odjęli Galaadczycy brody Jordańskie Efraimowi; a gdy mówili uciekający z Efraimczyków: Niech przejdę, tedy pytali mężowie Galaadscy: A Efratejczykieś ty: A jeźli rzekł: Nie.
EnglishAnd the men pursued after them the way to the Jordan unto the fords: and as soon as they that pursued after them were gone out, they shut the gate.
Mężowie tedy wysłani gonili je drogą ku Jordanu aż do brodu; a bramę zamkniono, skoro wyszli ci, którzy szli za nimi w pogoń.
Englishthen said they unto him, Say now Shibboleth; and he said Sibboleth; for he could not frame to pronounce it right: then they laid hold on him, and slew him at the fords of the Jordan.
Tedy mu mówili: Wymówże teraz Szybolet; jeźli rzekł: Sybolet, a inaczej nie mógł wymówić, tedy pojmawszy go, zabijali go u brodu Jordańskiego.

Lär dig andra ord

English
  • the fords

Fler översättningar i det svensk-tyska lexikonet.