"the following message" - Polsk översättning

EN

"the following message" på polska

Se exempelmeningar för "the following message" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "the following message" på polska

the artikel
the konjunktion
Polish
following adjektiv
to follow verb
message substantiv
to message verb

Användningsexempel för "the following message" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI would therefore ask the Commissioner to please share the following message with President Barroso and the college when you meet.
Prosiłabym zatem panią komisarz, aby zechciała przekazać przewodniczącemu Barroso i kolegium następujące przesłanie.
EnglishIn the last few days you have been sending out your messengers on horseback with the following message: 'Moi, j'ai la majorité, I have the majority'.
W ciągu ostatnich kilku lat wysyłał pan swoich gońców z następującą wiadomością: "Moi, j'ai la majorité - ja mam większość”.
EnglishHe asked me to deliver the following message to the European Parliament on the European Year of Intercultural Dialogue, and I quote:
Zwrócił się on do mnie z prośbą o przekazanie Parlamentowi Europejskiemu następującego komunikatu z okazji Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, cytuję:
EnglishPlease pass on the following message to the Council: we are behind you, and we are ready and willing to achieve good results together with the French Presidency.
Proszę przekazać Radzie następującą wiadomość: popieramy pana i jesteśmy gotowi osiągnąć dobre rezultaty wespół z prezydencją francuską.

Lär dig andra ord

English
  • the following message

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.