"the best result" - Polsk översättning

EN

"the best result" på polska

Se exempelmeningar för "the best result" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "the best result" på polska

the artikel
the konjunktion
Polish
best adjektiv
best adverb
Polish
best
well substantiv
well adjektiv
well adverb
Polish
well interjektion
Polish
well
Polish
result substantiv
to result verb
Polish

Användningsexempel för "the best result" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishGiven that situation, I would say that the very best result has been achieved.
W tej sytuacji mogę powiedzieć, że udało się osiągnąć najlepszy rezultat.
EnglishI think that in this way we will get by far the best result.
Myślę, że w ten sposób uzyskamy o wiele lepsze rezultaty.
EnglishIf our system determines that the best result is a page on a new gTLD, we'll return that page in search results.
Jeśli nasz system ustali, że najlepszy wynik znajduje się na stronie w nowej domenie gTLD, strona ta zostanie zwrócona w wynikach wyszukiwania.
EnglishThis is the best result ever.
EnglishDespite the successive rises of the price of oil and commodities, it is the best result, over such a period of time, of the 50 last years in any large country in Europe.
Przez ostatnie pięćdziesiąt lat żadnemu z dużych państw europejskich nie udało się równie długo utrzymać tak dobrego wyniku.
EnglishImproving energy efficiency is about effort, where the best result as far as climate is concerned is achieved with reference to market conditions.
Poprawa wydajności energetycznej jest wyczynem tam, gdzie najlepszy wynik dotyczący zmian klimatycznych jest osiągany przy odniesieniu do warunków rynkowych.
EnglishThis was recorded in a special questionnaire completed at home using a scoring system on a five-point scale, where a score of 5 represents the best result.
Informacje zapisywano w specjalnym kwestionariuszu wypełnianym w domu, stosując system oceny o skali pięciopunktowej, w której 5 oznacza najlepszy wynik.

Lär dig andra ord

English
  • the best result

Fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.