"than I have" - Polsk översättning

EN

"than I have" på polska

Se exempelmeningar för "than I have" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "than I have" på polska

than konjunktion
than preposition
Polish
I pronomen
Polish
M substantiv
to have verb

Användningsexempel för "than I have" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn view of this, I cannot press the proposal further or do more than I have done.
W tym świetle nie jestem już w stanie posunąć dalej wniosku, czy zrobić więcej niż do tej pory zrobiłem.
EnglishI am closer to your Father than I have been in the past.
Jestem bliżej z twoim ojcem niż w przeszłości.
EnglishBut now they that are younger than I have me in derision, Whose fathers I disdained to set with the dogs of my flock.
Ale teraz śmieją się ze mnie młodsi nad mię w latach, których ojcówbym ja był nie chciał położyć ze psami trzody mojej.
EnglishHowever, I have listened carefully to all sides of the argument, and I cannot say more than I have already said regarding Belarus.
Jednakże z uwagą przysłuchiwałem się argumentom wszystkich stron i nie mogę powiedzieć nic ponadto w sprawie Białorusi.
English. - Madam President, quite a lot of broad questions have been asked which would, in fact, deserve much more time than I have.
komisarz. - Pani przewodnicząca! Zadano dość dużo złożonych pytań, które w istocie wymagałyby trochę więcej czasu, niż czas mi dostępny.
EnglishI've added present-hedonism, I've added a focus on the past-positive, so, at 76 years old, I am more energetic than ever, more productive, and I'm happier than I have ever been.
Tak więc w wieku 76 lat, jestem bardziej aktywny, bardziej wydajny i szczęsliwszy niż kiedykolwiek wcześniej.
EnglishI believe the speeches by my distinguished colleagues who have been working here for much longer than I have confirmed and supported this House's policy.
W mojej opinii przemówienia moich znamienitych kolegów, którzy pracują tutaj znacznie dłużej ode mnie, potwierdzają i wspierają politykę Parlamentu.
EnglishI have put a little bit of modest money away so that I can hand something down to my family when I pass on - largely because I have never spent more money than I have earned.
Zaoszczędziłem trochę pieniędzy, niezbyt wiele - głównie dlatego, że nigdy nie wydawałem więcej niż zarobiłem - żebym miał co pozostawić po sobie mojej rodzinie.
EnglishI personally, and President Barroso - I say this out of kindness - even more so than I, have fought to include these five objectives in the European Union's programme and to keep them there.
Osobiście walczyłem o włączenie i utrzymanie tych pięciu celów do programu Unii Europejskiej, a z sympatii dodam, że przewodniczący Barroso walczył nawet bardziej zdecydowanie ode mnie.

Lär dig andra ord

English
  • than I have

Ännu fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.