"texture" - Polsk översättning

EN

"texture" på polska

volume_up
texture {substantiv}

EN texture
volume_up
{substantiv}

And you're kind of trapped in the texture of Kymaerica.
I jest się w pewnym sensie uwięzionym w strukturze Kymaerica.
You can see that the skin pore structure changes enormously from stretched skin pores to the regular skin texture.
Widać, że struktura porów skóry zmienia się kolosalnie od rozciągniętej, aż do regularnej jej faktury.
In low-fat butter, or actually in many low-fat products, when you take the fat out, you actually take the taste and the texture out.
W maśle czy innych produktach o obniżonej zawartości tłuszczu, wraz z tłuszczem znika również smak i struktura.
texture (även: invoice)
Tak naprawdę nie chodzi o smak ani o fakturę.
Also, to try to represent the texture of sound to capture its essential character through visuals.
Także do tego, by starać się oddać fakturę dźwięku, uchwycić jego esencję poprzez elementy wizualne.
You can see that the skin pore structure changes enormously from stretched skin pores to the regular skin texture.
Widać, że struktura porów skóry zmienia się kolosalnie od rozciągniętej, aż do regularnej jej faktury.
texture (även: consistency, consistence)
Shake the vial vigorously until the suspension appears smooth and is consistent in color and texture.
Należy intensywnie potrząsać fiolką do czasu, gdy kolor i konsystencja zawiesiny staną się jednolite.
texture
It's used in paint for the texture, but also for the glossiness.
Jest obecna w farbach dla specyficznej tekstury, ale także jej połysku.
So now it's great because now we have this texture, and we can add numbers to it as well.
Jest wspaniale, ponieważ teraz mamy teksturę, do której można dodawać kolejne liczby.
In addition to this kind of high-resolution geometry, since it's all captured with cameras, we've got a great texture map to use for the face.
W dodatku do tej geometrii wysokiej rozdzielczości, ponieważ wszystko rejestrujemy aparatami, otrzymujemy świetne tekstury jej twarzy.

Synonymer (engelska) till "texture":

texture
English

Användningsexempel för "texture" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSo what they do is they put gelatin back in, in order to retain the texture.
Więc dodaje się z powrotem żelatynę, żeby zachować strukturę tych produktów.
EnglishSo now it's great because now we have this texture, and we can add numbers to it as well.
Jest wspaniale, ponieważ teraz mamy teksturę, do której można dodawać kolejne liczby.
EnglishIt's used in paint for the texture, but also for the glossiness.
Jest obecna w farbach dla specyficznej tekstury, ale także jej połysku.
EnglishAbnormal hair texture, sun allergy, eczema, increased sweating, red-purple swelling on the legs,
Zaburzenia struktury włosów, uczulenie na światło słoneczne, wyprysk, wzmożone pocenie się,
EnglishAlso, to try to represent the texture of sound to capture its essential character through visuals.
Także do tego, by starać się oddać fakturę dźwięku, uchwycić jego esencję poprzez elementy wizualne.
EnglishI've become more interested in capturing movement and texture.
Ostatnio interesuje mnie uchwycenie ruchu i powierzchni.
EnglishAnd you're kind of trapped in the texture of Kymaerica.
I jest się w pewnym sensie uwięzionym w strukturze Kymaerica.
EnglishNow, when -- it's interesting that when we look at an image we see, you know, color, depth, texture.
Tutaj mamy fontannę, którą stworzyłem z kolegami, ale krople można zatrzymać i nawet sprawić by lewitowały.
EnglishIt's not in their texture.
Tak naprawdę nie chodzi o smak ani o fakturę.
EnglishSkin thickening, moles, skin tags, and abnormal hair texture have been seen with INCRELEX treatment.
W czasie leczenia produktem INCRELEX może wystąpic pogrubienie skóry, pojawić się znamiona, wyrośle lub nienormalny wygląd włosów.
EnglishWatch the skin color; watch the skin texture.
Przypatrzcie się kolorowi i teksturze skóry.
EnglishThe texture changed in the drums this time.
EnglishSo finally, texture is something.
EnglishSo we really had to think about new, creative ways to flavor, new ways to cook and to change texture -- and that was the main issue with this challenge.
Musieliśmy znaleźć nowe sposoby przyprawiania, gotowania i zmieniania struktury -- to była najważniejsza kwestia wyzwania.
EnglishIn addition to this kind of high-resolution geometry, since it's all captured with cameras, we've got a great texture map to use for the face.
W dodatku do tej geometrii wysokiej rozdzielczości, ponieważ wszystko rejestrujemy aparatami, otrzymujemy świetne tekstury jej twarzy.
EnglishEnzymes can improve the texture, the appearance and the nutritional value of food, and can be used as alternatives to chemical-based technology.
Enzymy mogą poprawiać fakturę, wygląd i wartość odżywczą produktów, a także mogą być stosowane jako alternatywa dla technologii opartej na chemikaliach.
EnglishOn the other end of the spectrum, we have a Dionysian perspective, which is more given to the passions and intuition, tolerant of organic texture and human gesture.
Z drugiej strony mamy wizję dionizyjską, która bardziej poddaje się pasjom i intuicji, toleruje organiczną strukturę i ludzką aktywność.
EnglishThey play an increasingly important role in food production and can be used as an alternative to chemicals in improving the texture, appearance, nutritional value and taste of food.
Odgrywają coraz większą rolę w produkcji żywności i mogą być alternatywą dla chemikaliów w poprawie faktury, wyglądu, wartości odżywczych i smaku żywności.