"telecommunications" - Polsk översättning

EN

"telecommunications" på polska

EN telecommunications
volume_up
{substantiv}

telecommunications (även: telecommunication, telecom)
After all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.
W końcu to właśnie telekomunikacja w pewnym stopniu nadaje Europie ludzką twarz.
Article 2 3 9 — Total CHAPTER 2 3 — TOTAL POSTAL CHARGES AND TELECOMMUNICATIONS
Pozycja 2 3 9 — Razem ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA Opłaty pocztowe i koszty doręczeń
However, the same might be said of sectors like the postal services, telecommunications or the financial sector.
To samo można powiedzieć o sektorach takich jak poczta, telekomunikacja czy usługi finansowe.

Synonymer (engelska) till "telecommunication":

telecommunication
English

Användningsexempel för "telecommunications" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe telecommunications industry is one of Europe's leading dynamic industries.
Branża telekomunikacyjna jest jedną z wiodących, dynamicznych branż w Europie.
EnglishWe will seek to remedy this when we examine the Telecommunications Regulatory Package.
Będziemy starali się im zaradzić po przeanalizowaniu pakietu telekomunikacyjnego.
EnglishHowever, this decision should not become a standard in the area of telecommunications.
Jednakże decyzja ta nie powinna stać się standardem w dziedzinie telekomunikacji.
EnglishYesterday, Negroponte was talking about viral telecommunications but -- what's a virus?
Wczoraj Negroponte mówił o wirusowej telekomunikacji. ~~~ Ale -- czym jest wirus?
EnglishWhen telecommunications is your business, you better have your headsets together
W telekomunikacji niewłaściwe zestawy słuchawkowe mogą drogo kosztować
EnglishThe telecommunications satellite sector should undergo more effective standardisation.
Sektor telekomunikacji satelitarnej należałoby poddać skuteczniejszej standaryzacji.
EnglishThe legislative package relating to telecommunications is being debated at the moment.
Pakiet legislacyjny odnoszący się do telekomunikacji jest obecnie poddawany debacie.
EnglishInternational Telecommunication Union-Telecommunications Standard Section
Międzynarodowa Organizacja Telekomunikacyjna - Sekcja Standardów Telekomunikacyjnych
EnglishThat brings me to telecommunications, which must also be satellite-based.
Czas poruszyć temat telekomunikacji, która również musi być satelitarna.
EnglishThis revision of the telecommunications legislative framework has three immediate implications.
Reforma ram prawnych dotyczących telekomunikacji ma trzy bezpośrednie implikacje.
EnglishCitizens should, therefore, have extensive and easy access to telecommunications services.
Telefon komórkowy i Internet stały się swoistymi symbolami mobilności i innowacyjności.
EnglishCombining the potential of transport, information technology and telecommunications is useful here.
Przydatne jest tu wykorzystanie tematyki łączącej transport, informatykę i telekomunikację.
EnglishThis concerns mainly telecommunications, environment protection, transport, finance and legal services.
Chodzi głównie o telekomunikację, ochronę środowiska, transport, finanse i usługi prawnicze.
EnglishHow will she respond to the open hostility of the telecommunications sector to the above plans?
Jak pani komisarz odpowie na otwartą wrogość sektora telekomunikacji w stosunku do powyższych planów?
EnglishIn this field of telecommunications, I must say that the situation is at times absolutely unbearable.
Muszę stwierdzić, że sytuacja w dziedzinie telekomunikacji bywa czasami zupełnie nie do przyjęcia.
EnglishSecondly, this is capital investment in transport, energy and telecommunications infrastructures.
Po drugie, są to nakłady inwestycyjne na infrastrukturę transportową, energetyczną i telekomunikacyjną.
EnglishIt includes everything from lorries to aeroplane jet engines and telecommunications equipment.
Obejmuje ona wszystko - od ciężarówek, poprzez odrzutowe silniki do samolotów, po sprzęt telekomunikacyjny.
English(DA) Mr President, in its current form, the telecommunications package contains many good measures.
(DA) Pani przewodnicząca! W swej obecnej formie, pakiet telekomunikacyjny zawiera wiele dobrych środków.
EnglishFor example, it makes it more difficult to send important telecommunications equipment to countries that need it.
Utrudni to na przykład wysyłanie sprzętu telekomunikacyjnego do krajów, które go potrzebują.
EnglishSubject: Price fixing in the telecommunications sector
Przedmiot: Polityka ustalania cen w sektorze telekomunikacji.