"tapered" - Polsk översättning

EN

"tapered" på polska

volume_up
taper {substantiv}

EN tapered
volume_up
{adjektiv}

tapered (även: exiguous, slender, slim, tapering)
volume_up
szczupły {adj. mask.}
tapered (även: graceful, sleek, slender, slim)
volume_up
smukły {adj. mask.}
tapered (även: tapering)
tapered (även: slender, tapering, soaring)
volume_up
strzelisty {adj. mask.}
tapered (även: tapering)
volume_up
zwężany {adj. mask.}

Synonymer (engelska) till "tapered":

tapered
taper

Användningsexempel för "tapered" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishDose reduction/ tapered discontinuation should be considered.
Należy wziąć pod uwagę redukcję/ stopniowe zmniejszanie dawki.
EnglishWhite to off-white film-coated tablets, centrally tapered oblong, biconvex, with a single breakline on both sides.
Białe lub prawie białe tabletki powlekane są podłużne, dwuwypukłe, z rowkiem dzielącym po obu stronach.
EnglishDuring maintenance treatment, corticosteroids may be tapered in accordance with clinical practice Me
do Podczas leczenia podtrzymującego można stopniowo zmniejszać dawkę kortykosteroidów zgodnie z zaleceniami praktyki klinicznej.
EnglishDuring maintenance treatment, corticosteroids may be tapered in accordance with clinical practice guidelines.
do Podczas leczenia podtrzymującego można stopniowo zmniejszać dawkę kortykosteroidów zgodnie z zaleceniami praktyki klinicznej.
EnglishThe sun end was about four inches in diameter, and then it tapered over about 35 feet to about a millimeter at the Earth end.
Koniec przy Słońcu miał średnicę na około 10 cm i zwężał się na długości ponad 10,5 metra do milimetra na końcówce przy Ziemi.
EnglishThe number of pieces of InductOs required is determined by the size of the LT-CAGE Lumbar Tapered Fusion Device being used.
Wymagana liczba części produktu InductOs jest ona określona rozmiarem stosowanego usztywniającego stożkowego koszyka lędźwiowego.
EnglishThe 10 mg film-coated tablets are white to off-white film-coated tablets, centrally tapered oblong, biconvex, with a single breakline on both sides.
Tabletki powlekane 10 mg są białe lub prawie białe, podłużne, dwuwypukłe, z rowkiem dzielącym po obu stronach.
EnglishIt's like tapered to the downside.
EnglishTake one 10 mg tablet once a day (white to off-white, centrally tapered oblong, biconvex, with a single breakline on both sides) for 7 days.
Zażywać jedną tabletkę 10 mg raz na dobę (białe lub prawie białe, podłużne, dwuwypukłe, z rowkiem dzielącym po obu stronach) przez 7 dni.
EnglishEbixa 10 mg film-coated tablets are presented as white to off-white, centrally tapered oblong biconvex, film-coated tablets with a single breakline on both sides.
Lek Ebixa 10 mg tabletki powlekane występuje w postaci białych lub prawie, podłużnych, dwuwypukłych tabletek z rowkiem dzielącym po obu stronach.
EnglishAxura 10 mg film-coated tablets are presented as white to off-white, centrally tapered oblong, biconvex, film-coated tablets with a single breakline on both sides.
Lek Axura 10 mg tabletki powlekane występuje w postaci białych lub prawie, podłużnych, dwuwypukłych tabletek z rowkiem dzielącym po obu stronach.
EnglishAxura film-coated tablets are presented as white to off-white, centrally tapered oblong, biconvex, film- coated tablets with a single breakline on both sides.
Lek Axura tabletki powlekane występuje w postaci białych lub prawie białych, podłużnych, dwuwypukłych tabletek powlekanych z rowkiem dzielącym po obu stronach.
EnglishThe patient should take one 10 mg film-coated tablet per day (white to off-white, centrally tapered oblong, biconvex, with a single breakline on both sides) for 7 days.
Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 10 mg na dobę (białe lub prawie białe, podłużne, dwuwypukłe, z rowkiem dzielącym po obu stronach) przez 7 dni.
EnglishFor instructions of implantation of the LT-CAGE Lumbar Tapered Fusion Device, please refer to the package leaflet for the LT-CAGE device.
W celu uzyskania instrukcji dotyczących implantacji usztywniającego stożkowego koszyka lędźwiowego, należy przeczytać ulotkę dla pacjenta dołączoną do usztywniającego stożkowego koszyka lędźwiowego.
EnglishTherefore, pramipexole should be tapered off at a rate of 0.54 mg of base (0.75 mg of salt) per day until the daily dose has been reduced to 0.54 mg of base (0.75 mg of salt).
Dlatego też dawkę pramipeksolu należy zmniejszać w tempie 0, 54 mg zasady (0, 75 mg soli) na dobę aż do zmniejszenia dawki dobowej do 0, 54 mg zasady (0, 75 mg soli).
EnglishTherefore, pramipexole should be tapered off at a rate of 0.54 mg of base (0.75 mg of salt) per day until the daily dose has been reduced to 0.54 mg of base (0.75 mg of salt).
Dawka indywidualna powinna mieś się przedziale od 0, 264 mg zasady (0, 375 mg soli) do cić w maksymalnie 3, 3 mg zasady (4, 5 mg soli) na dob ęPodczas zwię badaniach, skutecznoś byłobserwowana począ
EnglishIt is therefore advised that duloxetine should be gradually tapered when discontinuing treatment over a period of no less than 2 weeks, according to the patient's needs (see section 4.2).
Z tego powodu w przypadku przerwania leczenia zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki duloksetyny w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, w zależności od wymagań pacjenta (patrz punkt 4. 2).
EnglishIt is therefore advised that venlafaxine should be gradually tapered when discontinuing treatment over a period of several weeks or months, according to the patient's needs (see section 4.2).
Dlatego w przypadku przerwania leczenia zaleca się stopniowe zmniejszanie dawek wenlafaksyny przez okres kilku tygodni lub miesięcy w zależności od odpowiedzi pacjenta (patrz punkt 4. 2).