"supper" - Polsk översättning

EN

"supper" på polska

volume_up
supper {substantiv}
PL

EN supper
volume_up
{substantiv}

1. "evening meal, esp a light one"

supper (även: dinner, evening meal, tea)
Supper is at 6: 00 sharp, and no one is ever late for meals at this house.
Kolacja jest punkt 18: 00 i nikt się nie spóźnia w tym domu na posiłki.
Dokończ kolację, Pollyanno.
And they tell stories of how every time the Wright brothers went out, they would have to take five sets of parts, because that's how many times they would crash before they came in for supper.
Opowiada się historię, że wychodząc na próby bracia Wright za każdym razem brali ze sobą pięć zestawów części, ponieważ tyle razy się rozbijali przed przyjściem na kolację.

Användningsexempel för "supper" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBut he said unto him, A certain man made a great supper; and he bade many:
A on mu rzekł: Człowiek niektóry sprawił wieczerzę wielką i zaprosił wielu;
Englishriseth from supper, and layeth aside his garments; and he took a towel, and girded himself.
Wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się.
EnglishAs many of you know, a central part of a Burns supper is a haggis.
Jak wielu z państwa wie najważniejszym elementem wieczorków burnsowskich jest haggis.
EnglishFor I say unto you, that none of those men that were bidden shall taste of my supper.
Albowiem powiadam wam, że żaden z onych mężów, którzy byli zaproszeni, nie ukusi wieczerzy mojej.
Englishand he sent forth his servant at supper time to say to them that were bidden, Come; for [all] things are now ready.
I posłał sługę swego w godzinę wieczerzy, żeby rzekł zaproszonym: Pójdźcie
EnglishAnd during supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's [son], to betray him,
A gdy była wieczerza, a dyjabeł już był wrzucił w serce Judasza, syna Szymonowego Iszkaryjoty, aby go wydał;
EnglishSo they made him a supper there: and Martha served; but Lazarus was one of them that sat at meat with him.
Tamże mu sprawili wieczerzę, a Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z onych, którzy z nim społem u stołu siedzieli.
EnglishAnd the cup in like manner after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood, [even] that which is poured out for you.
Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich jest nowy testament we krwi mojej, która się za was wylewa.
EnglishYou can finish your supper, Pollyanna.
EnglishIn like manner also the cup, after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood: this do, as often as ye drink [it], in remembrance of me.
Także i kielich, gdy było po wieczerzy mówiąc: Ten kielich jest nowy testament we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moję
EnglishPeter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following; who also leaned back on his breast at the supper, and said, Lord, who is he that betrayeth thee?
A Piotr obróciwszy się, ujrzał onego ucznia, którego miłował Jezus, pozad idącego, który się też był położył przy wieczerzy na piersiach jego, i rzekł był: Panie
EnglishAnd they tell stories of how every time the Wright brothers went out, they would have to take five sets of parts, because that's how many times they would crash before they came in for supper.
Opowiada się historię, że wychodząc na próby bracia Wright za każdym razem brali ze sobą pięć zestawów części, ponieważ tyle razy się rozbijali przed przyjściem na kolację.