"slope" - Polsk översättning

EN

"slope" på polska

volume_up
slope {substantiv}
volume_up
to slope {intran. vb}
PL

EN slope
volume_up
{substantiv}

The slope of the epidemic curve is approaching now, in November.
Zbliża się nachylenie krzywej epidemii, teraz, w listopadzie.
Notice also that on all of these graphs, the slope is steeper on in-group, authority, purity.
Zauważcie, że na wszystkich wykresach nachylenie jest większe dla grup, autorytetów, czystości.
The slope of that is less than linear.
Nachylenie krzywej jest mniejsze niż dla funkcji liniowej.
slope (även: hillside, slant)
volume_up
stok {mask.}
The main square in Sandomierz or Skierniewice, the beach in Mielno, Krupówki in Zakopane or the ski slope in Przemyoel - all these can be viewed live thanks to the digital eye of Axis cameras.
Rynek w Sandomierzu czy Skierniewicach, plaża w Mielnie, Zakopiańskie Krupówki czy stok narciarski w Przemyślu –wszystkie te obiekty można oglądać na żywo dzięki cyfrowemu oku kamery Axis.
slope (även: brae, flank)
volume_up
zbocze {neut.}

Synonymer (engelska) till "slope":

slope

Användningsexempel för "slope" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe are on a slippery slope here; our fellow Member Mr Farage would be delighted!
Kroczymy niebezpieczną drogą, co powinno cieszyć naszego kolegę, pana posła Farage'a.
EnglishNow, it's kind of a little bit of a challenge driving down a slope like this.
analizuje skład skał, zbliżając się do dna. ~~~ Zjazd takim zboczem nie jest łatwy.
EnglishHowever, I can see that, if we take this slippery slope, there will be no end to it.
Widzę jednak, że jeśli wejdziemy na tę równię pochyłą, nie będzie końca.
EnglishWe did change it, and we put it on the slippery slope - and we see the results today.
Rzeczywiście zmieniliśmy go i wjechaliśmy na cienki lód - i widzimy dziś tego rezultaty.
English. ~~~ It's about defining steepness and slope using a ski lift.
Dotyczy zdefiniowania kąta nachylenia przy pomocy wyciągu narciarskiego.
EnglishThis report and this Agency set that principle on a slippery slope.
Sprawozdanie to i agencja ta umieszczają tę zasadę na równi pochyłej.
EnglishI therefore implore that we get off the slippery slope of these decisions.
Błagam więc, żebyśmy zeszli z równi pochyłej tych decyzji..
EnglishAt least an Indian trying to get one of these American books in Park Slope, forget it.
Przynajmniej dla Hindusa próbującego dostać jedną z tych amerykańskich książek w Park Slope, zapomnijcie o tym.
EnglishDepending on the different PT reagents used, the slope differed considerably.
W zależności od tego, jaki odczynnik zastosowano do określenia PT, otrzymywano znaczące różnice w nachyleniu krzywej.
EnglishIt also needs self-restraint if it is never again to slip down that slope of intolerance and inhumanity.
A jeśli ma na zawsze wydobyć się z nietolerancji i brutalności, potrzebuje również samokontroli.
EnglishAnd at that point, I'll put it to you that nine out of 10 classes are good to go on the whole slope, steepness thing.
W tym punkcie 9 na 10 klas da sobie radę z obliczeniem nachylenia.
EnglishAnd the slope of the valleys That inclineth toward the dwelling of Ar, And leaneth upon the border of Moab.
Bo ściekanie tych potoków, które się nachyliło (toczy) ku położeniu Har, to się ściąga ku granicy Moabskiej.
EnglishArmando Manni is a former filmmaker who makes this olive oil from an olive that grows on a single slope in Tuscany.
Armando Manni, były filmowiec, robi tę oliwę z oliwek z drzewka rosnącego na pewnym zboczu w Toskanii.
EnglishNow, this is a root apex growing against a slope.
To jest wierzchołek korzenia rosnący pod nachyleniem.
EnglishThe first draft, which laid down an 80% (as opposed to the present 60%) slope for the limit-value curve, has been withdrawn.
Pierwszy projekt, ustanawiający 80% (zamiast obecnych 60%) spadek krzywej wartości granicznych został odrzucony.
EnglishThat is a slippery slope that could result in serious imbalances and, hence, unfair treatment of the poorest countries.
Jest to prosta droga do poważnego zaburzenia równowagi, a tym samym niesprawiedliwego traktowania krajów najbiedniejszych.
EnglishWe have to be careful that this is not a slippery slope, or perceived to be a slippery slope, to dictatorship, rather than a diversity of views.
Musimy uważać, ponieważ nie jest to różnorodność poglądów, lecz raczej równia pochyła do dyktatury.
EnglishIn the Brooklyn neighborhood that I lived in, Park Slope, there are a lot of writers -- it's like a very high per capita ratio of writers to normal people.
W Park Slope, części Brooklynu gdzie mieszkałem, mieszka wielu pisarzy.
EnglishIt says that, if it were linear, the steepest slope, then doubling the size you would require double the amount of energy.
To znaczy, że gdyby była liniowa, szybciej wznosząca się, wówczas podwojenie rozmiaru, wymagałoby podwojenia ilości energii.
EnglishBut I'm always very interested to think about what might the stories be that the generations further down the slope from us are going to tell about us.
Zawsze intrygowało mnie myślenie o tym jakie byłyby te opowieści które przyszłe pokolenia będą nas opisywać.