EN slide
volume_up
{substantiv}

slide (även: filmstrip)
volume_up
slajd {mask.}
I have one slide on my other life, the computer life, and that's the slide here.
Mam jeden slajd o moim innym życiu, życiu komputerowym, i to jest ten slajd.
To duplicate an existing slide, choose from one of the following options:
Aby powielić istniejący slajd, wybierz jedną z następujących opcji:.
But, critical poverty: this slide is from a presentation I gave not that long ago.
Krytyczne ubóstwo: to slajd z nie tak dawnej prezentacji.
slide (även: zipper, zip puller)
volume_up
suwak {mask.}
slide (även: earthquake)
slide (även: skid, slippage)
slide (även: chute, helter-skelter)
The force of the water rushing down, in addition to that repulsion force, would make this slide go faster than any slide on the market.
Siła pędzącej w dół wody, w połączeniu z siłą odpychania, sprawiłaby, że ta zjeżdżalnia byłaby szybsza niż jakakolwiek inna zjeżdżalnia na rynku.
slide (även: slip)
volume_up
uskok {mask.}
slide
slide (även: slip)
slide (även: transparency)

Användningsexempel för "slide" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd in this slide you see the neurons and the synapses of the brain don't form.
Na tym slajdzie widzicie, że neurony i synapsy w mózgu nie rozwijają się prawidłowo.
English(Laughter) (Applause) If we had a slide of Salisbury steak, even more so, right?
(Śmiech) (Brawa) Gdybyśmy mieli tylko stek z Salisbury... cieknie nawet bardzie, prawda?
EnglishI have given the slide show that I gave here two years ago about 2,000 times.
Pokazuję prezentację slajdową, którą przedstawiłem tutaj dwa lata temu około 2000 razy.
EnglishThere are four ways to insert a new, blank slide into your presentation:
Istnieją cztery sposoby na wstawienie nowego, pustego slajdu do prezentacji:.
EnglishGoogle presentations gives you many ways to format text and objects on a slide.
Prezentacje Google umożliwiają formatowanie tekstu i obiektów na slajdzie na wiele sposobów.
EnglishYou can add as many animations to a slide as you’d like, with one animation per shape.
Do slajdu możesz dodać tyle animacji, ile chcesz (po jednej animacji na jeden kształt).
EnglishAnd after we saw his slide show, it became clear that it was much more urgent.
Po obejrzeniu jego prezentacji, doszło do mnie, że problem ten jest o wiele bardziej palący.
EnglishNow, I just wanted to leave that slide up because it's important that we think about it.
Chciałbym teraz tylko podkreślić ponieważ ważnym jest, że o tym myślimy.
EnglishUse the slide drop-down menu to manually move to another slide within the presentation.
Za pomocą menu rozwijanego slajdów możesz ręcznie przejść do innego slajdu w prezentacji.
EnglishThere's a diagram like this for your brain, but there's no way it would fit on this slide.
Je też można przedstawić na diagramie ale nie dałoby się ich zmieścić na takim slajdzie.
EnglishYou can see on the microscope slide here, that's what's happening in real time.
Widzimy na szkiełku mikroskopu, co dzieje się w trakcie cięcia.
EnglishNow, I know you all love data, so I'm starting with a data-rich slide.
A więc, wiem że wszyscy uwielbiacie dane, dlatego zacznę od przepełnionego danymi slajdu.
EnglishThis single slide completely dismantles the intelligent design arguments.
Ten prosty rysunek druzgocze pomysł tzw. "inteligentnego projektu”.
EnglishYou can make moving from one slide to the next a little more interesting with transitions.
Dzięki przejściom zmiana jednego slajdu na kolejny może być ciekawsza.
English(Laughter) I put my two year-old on the slide; he went frrmrmm! ~~~ He took off.
(Śmiech) Posadziłem syna na ślizgawce, i fru! Wystartował.
EnglishUse the drop-down menu to select a slide transition for the selected slide.
Z menu rozwijanego można wybrać przejście dla wybranego slajdu.
EnglishWord art lets you add flair to text and headings in a slide.
Tekst WordArt umożliwia dodawanie ozdobników do tekstu i nagłówków w slajdzie.
English(Laughter) I made that up because I just wanted to put up a slide of the Mola mola fish.
(Śmiech) Zmyśliłem to, żeby pokazać wam zdjęcie ryby Mola Mola.
EnglishWe take a microscope slide. ~~~ Then we very carefully melt onto the slide.
Bierzemy szkiełko podstawowe i przykładamy do próbki tkanki.
EnglishAnd we trained 250 people to give the slide show in every town and village and city in Australia.
Przeszkoliliśmy 250 osób, by pokazywały te slajdy w każdym miasteczku i wsi w Australii.