"shouldn't" - Polsk översättning

EN

"shouldn't" på polska

EN shouldn't
volume_up
{sammandragning}

shouldn't (även: should not)
And I would say, if it doesn't have to be, then maybe it shouldn't be.
I skoro nie musi, to może nie powinien.
He shouldn't win because it's not foie gras.
Nie powinien wygrać, bo to nie jest foie gras.
Now that could be a dog door, it could be someone going somewhere where they shouldn't, like a little brother into a little sister's room.
To może być użyte przy wyjściu dla psa, albo informować o kimś udającym się tam gdzie nie powinien, jak np. młodszy brat w pokoju swojej siostry.

Användningsexempel för "shouldn't" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWell, when I started working with my own work, I decided that I shouldn't do images.
Gdy zacząłem swoją własną pracę, postanowiłem, że nie powinienem robić obrazów.
EnglishThe sale value in your code shouldn't contain a currency prefix ($) or commas (,).
Wartość sprzedaży w kodzie nie może zawierać prefiksu waluty ($) ani przecinków (,).
EnglishAnd I know I'm supposed to say, " Oh, Percy, you shouldn't have "... but you should have.
I wiem, że powinnam powiedzieć, " Oh, Percy, nie trzeba było "... ale trzeba było.
EnglishBecause if you already know the answer to your trial, you shouldn't be doing one.
Bo jeśli z góry znasz wynik eksperymentu, nie musisz go przeprowadzać.
EnglishIf other nations defend their farmers, why shouldn't Europe defend its own farmers?
Jeśli inne państwa chronią swoich rolników, to dlaczego Europa nie miałaby chronić swoich?
EnglishYou shouldn't use the machine until you get the basics of the subject.
Nie powinno się wykorzystywać maszyn dopóki podstawy przedmiotu są niejasne.
EnglishNote that you shouldn't include a space between the site: operator and your domain name.
Pamiętaj, aby nie wstawiać spacji między operatorem site: a nazwą domeny.
EnglishWhen countries get together in places like Copenhagen, they shouldn't just discuss the CO2.
Gdy narody zbierają się w miejscach jak Kopenhaga nie powinny tylko dyskutować o CO2.
EnglishBecause the world's problems shouldn't be the human family's heirloom.
Światowe problemy nie powinny być jedynym co pozostanie po ludzkości.
EnglishOh, and by the way, those flamingos, they shouldn't even be there in the first place.
Budują gniazda w miasteczku, oddalonym o prawie 250 kilometrów.
EnglishWell, if that ruins your life, well then you shouldn't live there.
Cóż, jeśli to zrujnuje ci życie, to jednak nie powinieneś tam mieszkać.
EnglishAnd the reason it shouldn't be is that on any day you can go into Trending Topics.
A to dlatego, że każdego dnia można wejść na Modne Tematy.
EnglishMaybe we shouldn't wait for the 10 or 15 years for this to happen.
Może nie powinniśmy czekać te dziesięć czy 15 lat, aż to się stanie.
EnglishGround Rules for What to PostPosts shouldn’t contain the following types of materials.
Podstawowe reguły dotyczące zawartości postówPosty nie mogą zawierać następujących typów materiałów.
EnglishIf all countries have exchange policies, why shouldn't Europe?
Jeśli wszystkie państwa mają politykę kursów walutowych, to dlaczego Europa ma jej nie mieć?
EnglishIf other nations implement industrial policies, why shouldn't Europe?
Jeśli inne państwa prowadzą własną politykę przemysłową, to dlaczego Europa nie miałaby tak czynić?
EnglishShouldn't we think about manipulation, rather than elimination?
Może zamiast je eliminować, powinniśmy próbować nimi manipulować?
English. ~~~ You shouldn't worry about me.
Kobieta 2: Tato, Mamo, dorosłam Nie martwcie się już o mnie.
English Why in fact shouldn't we all agree to use English as a lingua franca?
Co właściwie przemawia przeciw temu, abyśmy wszyscy korzystali z języka angielskiego jako lingua franca?
EnglishAgain, the Republicans here, this shouldn't be partisan.
Republikanie tutaj powinni wiedzieć, że to nie jest sprawa partyjna.