"to shore up" - Polsk översättning

EN

"to shore up" på polska

EN to shore up
volume_up
{verb}

to shore up (även: to buttress, to prop up, to brace)
volume_up
podeprzeć {perf. vb}
to shore up (även: to buttress, to prop up, to uphold, to brace)
volume_up
podpierać {imperf. vb}
to shore up (även: to underpin, to uphold, to sustain)
volume_up
podtrzymywać {imperf. vb}
to shore up (även: to support, to sustain, to underpin)
volume_up
podtrzymać {perf. vb}
We recognised the need for governments to intervene to shore up the financial markets, whether it be by capital injections, guarantees or other means.
Uznaliśmy potrzebę interwencji ze strony rządów mającej na celu podtrzymanie rynków finansowych, czy to poprzez zastrzyki kapitałowe, gwarancje, czy inne środki.

Liknande översättningar för "to shore up" på polska

shore substantiv
to be up to verb
up adjektiv
up adverb
Polish
up preposition
to up verb

Användningsexempel för "to shore up" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe classic method uses is to shore up the finances and organise a competitive devaluation.
Zastosowana klasyczna metoda polega na wspomaganiu finansów i organizacji konkurencyjnej dewaluacji.
EnglishThe desire to have a constitution for the EU does not come from the needs of the people but from the will to shore up the power of the elite.
Chęć posiadania unijnej konstytucji nie wywodzi się z potrzeb narodu, ale z woli pokazania władzy przez elitę.
EnglishShore up endangered coastlines.
EnglishWe have tried to shore up our confidence in the success of the 2009 Year programme, and this has been made all the more possible thanks to the co-decision procedure.
Próbowaliśmy wzmocnić nasze przekonanie o sukcesie programu na rok 2009 i było to tym bardziej możliwe dzięki procedurze współdecydowania.
EnglishPerhaps the existing idea of a guarantee fund could be the way to shore up the finances, which fall slightly short of our ambitions.
Być może obecny pomysł stworzenia funduszu gwarancyjnego to sposób na wsparcie dla źródeł finansowania, które obecnie są trochę zbyt małe w porównaniu do naszych zamierzeń.
EnglishWe recognised the need for governments to intervene to shore up the financial markets, whether it be by capital injections, guarantees or other means.
Uznaliśmy potrzebę interwencji ze strony rządów mającej na celu podtrzymanie rynków finansowych, czy to poprzez zastrzyki kapitałowe, gwarancje, czy inne środki.