"to reassert" - Polsk översättning

EN

"to reassert" på polska

EN to reassert
volume_up
[reasserted|reasserted] {verb}

to reassert (även: to buttress, to intrench, to entrench)
volume_up
umacniać {imperf. vb}
But at the same time we are reconnecting and reasserting our Arab heritage.
Równocześnie jednak powracamy i umacniamy nasze arabskie dziedzictwo.

Användningsexempel för "to reassert" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe have already assumed this responsibility and I hope we will reassert it tomorrow at the vote.
Przyjęliśmy już za to odpowiedzialność i mam nadzieję, że potwierdzimy to podczas jutrzejszego głosowania.
EnglishWe reassert their right to defend themselves and to remain themselves.
Bronimy prawa do obrony oraz pozostania sobą.
EnglishThe Americans reassert their supremacy in space by landing a man on the moon in July 1969.
Amerykanie na nowo utwierdzają swoją wyższość w kosmosie, doprowadzając w lipcu 1969 r. do lądowania człowieka na Księżycu.
EnglishLet us reassert these words.
EnglishAnd then in an extraordinarily Bart Simpson-like, juvenile way you've actually got to type out these words and get them right to reassert your freedom to speak.
A następnie w cudowny sposób, w szczeniackim stylu, w stylu Barta Simpsona, każą ci wpisać te słowa poprawnie, aby można było zapewnić sobie prawo do wolności słowa.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, as shadow rapporteur of one of the dossiers on Europol, I can only reassert what has already been said by the Members who have spoken before me.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jako kontrsprawozdawczyni przy jednym z dossier w sprawie Europolu mogę potwierdzić to, co zostało powiedziane przez przedmówców.
EnglishWe must urgently send European Parliament observers to the north of Sri Lanka to see what is really happening there and reassert the principle of the self-determination of peoples.
Musimy w trybie pilnym wysłać na północ Sri Lanki obserwatorów Parlamentu Europejskiego, żeby dowiedzieć się, co tam naprawdę się dzieje i przywrócić zasadę samostanowienia ludności.