"to pull off" - Polsk översättning

EN

"to pull off" på polska

EN to pull off
volume_up
{verb}

1. allmänt

to pull off (även: to cheat, to copy, to knit, to pull down)
volume_up
ściągać {imperf. vb}
We'd come in with some prototype underneath a black cloth and we'd put it on the conference table, and we'd pull off the black cloth and everybody would "ooh" and "ah."
Przynosiliśmy prototyp zakryty czarnym suknem, stawialiśmy go na stole konferencyjnym, ściągaliśmy czarną zasłonę i wszyscy zaczynali ochać i achać.
to pull off (även: to drag, to drag in, to pull in)
to pull off (även: to drag, to drag in, to linger, to pull in)
volume_up
zwlekać {imperf. vb}
to pull off
volume_up
zjechać {perf. vb} (na pobocze)
zjechać z drogi

2. vardagligt

to pull off (även: to do, to play)
volume_up
odstawić {vb} [vard.]
to pull off (även: to act, to do, to play)
volume_up
odstawiać {imperf. vb} [vard.]
to pull off
volume_up
zwojować {perf./imperf. vb.} [vard.]

Liknande översättningar för "to pull off" på polska

pull substantiv
to pull verb
off substantiv
Polish
off adjektiv
off adverb
off preposition
Polish

Användningsexempel för "to pull off" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThen hold the pipette in an upright position, and twist and pull off the cap.
Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę.
EnglishThen hold the pipette in an upright position, and twist and pull off cap.
Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę.
EnglishTo remove the clear plastic cap push towards the syringe and then pull the cap off.
W celu zdjęcia plastikowego kapturka należy go przycisnąć w kierunku strzykawki, a następnie usunąć.
EnglishWe don't think you can pull it off, we're not going to give you our 17,000 peace keepers for fodder."
I raczej nic nie wymyślicie, więc nie poświęcimy 17 000 naszych na mięso armatnie.
EnglishIf we pull off the 18th century features we could drive it back in time.
Jeśli usuniemy obiekty z XVIII wieku, możemy cofnąć się w czasie.
English3) Attach a new needle, pull off the large needle cover and save it.
3) Należy założyć nową igłę, zdjąć i zachować dużą osłonkę igły.
EnglishPull off the cap of the pen and disinfect the rubber membrane (see Diagram C) with one cleansing swab.
Zdjąć nasadkę dozownika i zdezynfekować gumową membranę (patrz Rycina C) za pomocą wacika.
EnglishAnd we're going to try to really pull this off, intentfully try to make something that seems like it's alive.
I naprawdę postaramy się to osiągnąć, z zamierzeniem by był niemal jak żywy.
EnglishWe didn't know we could pull it off; it was very controversial.
Nie wiedzieliśmy czy nam się uda, było to bardzo kontrowersyjne.
Englishs Pull off the cap of the pen and disinfect the rubber membrane (see Diagram C) with one cleansing swab.
ie Zdjąć nasadkę dozownika i zdezynfekować gumową membranę (patrz Rycina C) za pomocą wacika.
EnglishPull shield straight off needle to avoid damaging needle point.
Należy podać lek, postępując zgodnie z instrukcją podawania.
EnglishYou were taught you can't pull the merchandise off the shelves in the store and throw it around.
Uczono, że w sklepie nie można rozrzucać towarów. ~~~ Uczono, że w sklepie nie można rozrzucać towarów.
EnglishCarefully pull off the needle cap from the syringe and discard it.
Ostrożnie zdjąć nasadkę igły ze strzykawki i wyrzucić.
EnglishC Pull off the big outer needle cap and keep it for later.
C Zdjąć dużą zewnętrzną osłonkę igły i zachować ją na później.
EnglishD Pull off the big outer needle cap and keep it for later.
D Zdjąć dużą zewnętrzną osłonkę igły i zachować ją na późnej.
EnglishFirst, pull off the outer injection needle cap (Diagram G).
Najpierw należy zdjąć zewnętrzny kapturek igły (Rycina G).
EnglishC Pull off the big outer needle cap and keep it for later.
C Zdjąć dużą zewnętrzną osłonkę igły i zachować na później.
EnglishIf you can pull this off, you will be a global hero.
Jeśli to się jednak uda, będziesz bohaterem w skali światowej.
EnglishPull shield straight off needle to avoid damaging needle point.
Igłę z nasadką należy zbliżyć do miejsca podania.
EnglishPull off the needle cap from the syringe and discard it.
Należy zdjąć nasadkę igły ze strzykawki i wyrzucić.