"property" - Polsk översättning

EN

"property" på polska

volume_up
property {substantiv}
volume_up
property {enb. sing.}

EN property
volume_up
{substantiv}

Frankly, intellectual property and its sanctity are not an issue here.
Szczerze mówiąc, własność intelektualna i jej nienaruszalność nie są tu problemem.
In the fashion industry, there's very little intellectual property protection.
Świat mody w niewielkim stopniu chroni własność intelektualną.
That's what the property was originally built around -- it was a set of mining claims.
Początkowo własność stworzona była jako grupa kopalń.
The bank was unwilling to grant him a loan if he used a property based outside France as collateral.
Bank nie chciał mu udzielić pożyczki, której zabezpieczeniem miała być nieruchomość poza Francją.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
property (även: possessions)
volume_up
mienie {neut.}
The property of the Bank shall be exempt from all forms of requisition or expropriation.
    Mienie Banku nie może być w żadnej formie zajęte ani wywłaszczone.
This practice saved lives as well as property.
Praktyka ta pozwoliła uratować życie i mienie.
The Union, its assets, revenues and other property shall be exempt from all direct taxes.
Unia, jej aktywa, przychody i inne mienie jest zwolnione ze wszelkich podatków bezpośrednich.
And this is a fundamental basic property that we exploit with our technology.
I to jest fundamentalna, podstawowa właściwość, którą badaliśmy naszą technologią.
So, the laws of physics have this special property.
Tak więc, prawa fizyki mają specyficzną właściwość.
It's an emergent property of the blogosphere right now.
To emergentna właściwość blogosfery.
property (även: attribute, characteristic, feature, mean)
volume_up
cecha {fem.}
What other properties of language does the script show?
A pismo induskie posiada tę cechę. ~~~ Jakie inne cechy języka występują w tym piśmie?
property (även: real estate)
By losing personal property such as their homes, their livelihoods and their jobs, these populations could fall into a desperate situation.
Tracąc osobisty dobytek, taki jak domy, źródła utrzymania i pracę, ludność ta może znaleźć się w rozpaczliwej sytuacji.

Synonymer (engelska) till "property":

property

Användningsexempel för "property" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFirst of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
Po pierwsze, jest to problem prawny: naruszanie praw własności intelektualnej.
EnglishWe understand that a search is going on for property outside the European area.
Rozumiemy, że trwają poszukiwania nieruchomości poza Obszarem Europejskim.
EnglishParticular attention must therefore be given to protecting intellectual property.
Szczególną uwagę należy zatem zwrócić na ochronę własności intelektualnej.
EnglishMillions of jobs in Europe depend on respect for intellectual property rights.
Miliony miejsc pracy w Europie zależą od respektowania praw własności intelektualnej.
EnglishIn my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
W kraju, z którego pochodzę, neonaziści próbują nabywać nieruchomości prawie co tydzień.
EnglishSecondly, ACTA is only about enforcement of intellectual property rights.
Po drugie, w umowie ACTA chodzi tylko o egzekwowanie praw własności intelektualnej.
EnglishInsecure consumer and property loans gave rise to a growing demand for liquidity.
Niebezpieczne kredyty konsumenckie i hipoteczne spowodowały zwiększony popyt na płynność.
EnglishWe still lack intellectual property rights and Europe has no rules on patents.
Wciąż brakuje nam praw własności intelektualnej, a Europa nie posiada reguł patentowych.
EnglishThe attention devoted to the subject of intellectual property protection is significant.
Istotne jest także poświęcenie uwagi kwestii ochrony własności intelektualnej.
EnglishThe issue of counterfeit medicines is unrelated to intellectual property.
Sprawa podrabianych produktów leczniczych nie ma związku z własnością intelektualną.
EnglishIt has nothing to do with intellectual property rights and their protection.
Nie ma to nic wspólnego z prawem własności intelektualnej i jej ochroną.
EnglishI would also underline what the report says about intellectual property.
Podkreśliłbym także, co mówi sprawozdanie na temat własności intelektualnej.
EnglishThese include the problems connected with intellectual property rights and innovation.
Obejmują one problemy związane z prawami własności intelektualnej oraz innowacyjnością.
EnglishHowever, there is still a great deal to be done in the area of intellectual property.
Wszelako wciąż jeszcze pozostaje wiele do zrobienia w obszarze własności intelektualnej.
EnglishI support the idea that intellectual property rights are worth protecting.
Popieram koncepcję, zgodnie z którą prawa własności intelektualnej zasługują na ochronę.
EnglishThey can include, for example, freedom of movement, but also protection of property.
Mogą one obejmować na przykład swobodę przemieszczania się, ale również ochronę własności.
EnglishThis is a good balance between intellectual property rights and the rights of consumers.
To jest dobra równowaga między prawami własności intelektualnej a prawami konsumentów.
EnglishWe must formulate adequate procedures for the protection of intellectual property.
Musimy tworzyć nowe procedury dla ochrony własności intelektualnej.
EnglishOn matters of intellectual property, product safety or capital management.
W kwestiach własności intelektualnej, bezpieczeństwa produktów czy zarządzania kapitałem.
EnglishWe have to comply with all the agreements concluded regarding property.
Musimy stosować się do wszystkich umów zawartych w obszarze nieruchomości.