EN to prop up
volume_up
{verb}

1. allmänt

to prop up (även: to back, to uphold)
volume_up
wesprzeć {perf. vb}
Irish taxpayers and EU taxpayers are being gouged in order to prop up the European banking system and the single currency.
Irlandzkich i europejskich podatników żyłuje się, aby wesprzeć europejski system bankowy i wspólną walutę.
It simply penalises the ordinary, hard-working Greek people for the profligacy of their politicians and the desire of those same politicians to prop up the doomed currency union.
To po prostu karanie zwykłych, ciężko pracujących Greków za rozrzutność ich polityków oraz pragnienie tych samych polityków, by wesprzeć skazaną na upadek unię walutową.
volume_up
wspierać {imperf. vb}
Firstly, we must continue to provide humanitarian aid, but we must make sure that aid goes to the people and does not in any way prop up the regime.
Po pierwsze musimy nadal zapewniać pomoc humanitarną, ale musimy upewniać się, czy trafia ona do ludzi i w żaden sposób nie wspiera reżimu.
To avoid any misunderstandings, it is important to realise that these are not permanent subsidies and that the aim is not to prop up uncompetitive businesses.
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, należy zdać sobie sprawę, że te dopłaty nie są na stałe, a ich celem nie jest wspieranie niekonkurencyjnej działalności.
In view of the unstable regimes in many developing countries, the violations of democracy and the corruption I am very reluctant to prop up their national budgets.
Z uwagi na niestabilne rządy w wielu krajach rozwijających się, naruszenia demokracji oraz korupcję, bardzo niechętnie odnoszę się do wspierania ich budżetów krajowych.
to prop up (även: to donate, to help, to help out, to support)
volume_up
wspomagać {imperf. vb}
to prop up (även: to buttress, to shore up, to brace)
volume_up
podeprzeć {perf. vb}
to prop up (även: to buttress, to shore up, to uphold, to brace)
volume_up
podpierać {imperf. vb}
to prop up (även: to keep sb propped up)

2. "currency"

volume_up
wzmacniać {imperf. vb}
TOTAL is directly helping to prop up the military junta, supplying hundreds of millions of dollars every year for the regime to maintain one of the largest armies in the world.
TOTAL bezpośrednio pomaga wzmacniać wojskową juntę, każdego roku dostarczając reżimowi setki milionów dolarów na utrzymanie jednej z największych armii na świecie.

Liknande översättningar för "to prop up" på polska

prop substantiv
to prop verb
to be up to verb
up adjektiv
up adverb
Polish
up preposition
to up verb

Användningsexempel för "to prop up" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe escaped thanks to the Bundesbank's refusal to prop up sterling.
Udało nam się uciec dzięki odmowie wsparcia funta sterlinga przez Bundesbank.
EnglishDowries may be used to prop up the position of financial institutions in the private market.
Posag taki może posłużyć jako wsparcie dla instytucji finansowych na rynku prywatnym.
EnglishThe third thing on my checklist is relations with neighboring friendly societies that may prop up a society.
Trzeci punkt listy to stosunki z sąsiadami, przyjaznymi i mogącymi pomóc.
EnglishFirstly, we must continue to provide humanitarian aid, but we must make sure that aid goes to the people and does not in any way prop up the regime.
Po pierwsze musimy nadal zapewniać pomoc humanitarną, ale musimy upewniać się, czy trafia ona do ludzi i w żaden sposób nie wspiera reżimu.
EnglishTo avoid any misunderstandings, it is important to realise that these are not permanent subsidies and that the aim is not to prop up uncompetitive businesses.
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, należy zdać sobie sprawę, że te dopłaty nie są na stałe, a ich celem nie jest wspieranie niekonkurencyjnej działalności.
EnglishIt does worry me when I see the reflex reaction of throwing money at the old industries and old technologies yet again, in an attempt to prop up ailing industries.
Martwi mnie powtarzająca się odruchowa reakcja polegająca na wyrzucaniu pieniędzy na przestarzałe sektory przemysłu, która ma na celu ratowanie podupadających sektorów.
EnglishIn view of the unstable regimes in many developing countries, the violations of democracy and the corruption I am very reluctant to prop up their national budgets.
Z uwagi na niestabilne rządy w wielu krajach rozwijających się, naruszenia demokracji oraz korupcję, bardzo niechętnie odnoszę się do wspierania ich budżetów krajowych.
EnglishTheir growth in recent years is due to foreign currency from oil and trade surpluses, and certain countries are now even looking at how they can be used to prop up public pension systems.
Ich rozwój w ostatnim czasie spowodowany jest nagromadzeniem środków ze sprzedaży ropy i nadwyżek handlowych, a niektóre kraje chcą je nawet wykorzystać do wsparcia systemów emerytalnych.