EN pipe
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

pipe (även: piping, tube, conduit)
volume_up
rura {fem.}
WK: I use a bicycle frame, and a pulley, and plastic pipe, what then pulls --
WK: Ramy roweru, koła pasowego i plastikowej rury, która pociąga...
Pipes forming part of the water circuit are attached to the pile cage and can be connected to the heating pumps in the heating centre.
Do zbrojenia pali zostały zamocowane rury instalacji wodnej, które będą podłączone do pomp ciepła w węźle cieplnym.
Every year, more than 20 billion m3 of rainwater are drained away from European cities through sewers and drainage pipes into the seas and oceans.
Każdego roku ponad 20 miliardów m3 wody deszczowej spływa z europejskich miast przez kanalizację i rury odwadniające do mórz i oceanów.
pipe (även: smoke, snorkel, whistle, schnorkel)
volume_up
fajka {fem.}
It's a pipe, and it's written, "This is not a pipe."
Fajka z podpisem: "To nie jest fajka".
Magnificently painted it may be, but this pipe can never be smoked.
Być może wspaniale ją namalowano, ale tej fajki nigdy nie da się zapalić.
Are we going to ban the reading of Simenon on grounds that Inspector Maigret with his pipe is a bad example to young people?
Czy mamy zamiar zakazać czytania Simenona, ponieważ inspektor Maigret ze swoją fajką to zły przykład dla młodych ludzi?
pipe
volume_up
rurka {fem.} [dimin.]
In fact they go 15 feet deep, and collect rain water from roof, there is a small pipe, and from their courtyard.
Gromadząc wodę deszczową z dachu, przez tę rurkę, i dziedzińca można zebrać około 25 000 litrów wody podczas pory monsunowej.
Outer socket made by using heated high-density polyethylene pipes, rather than using heated sheets.
Zewnętrzna kieszeni została zrobiona ze stopionych wysokozagęszczonych polietylenowych rurek, zamiast zgrzanych płatów.
So what we're trying to do is do reactions -- not in one flask, but in tens of flasks, and connect them together, as you can see with this flow system, all these pipes.
Wykonujemy reakcje -- nie w jednej, ale w dziesiątkach kolb, i łączymy te wszystkie rurki - jak tutaj widać. i łączymy te wszystkie rurki - jak tutaj widać.
pipe (även: cable, cord, duct, line)

2. "birdsong"

pipe (även: twitter, tweet, chirrup)
pipe (även: chirp)

3. IT

pipe

4. musik

pipe (även: fife, quill)
And the harp and the lute, the tabret and the pipe, and wine, are [in] their feasts; but they regard not the work of Jehovah, neither have they considered the operation of his hands.
A cytra, i lutnia, bęben i piszczałka, i wino bywa na biesiadach ich; ale na sprawy Pańskie nie patrzą, a na uczynki rąk jego nie oglądają się.
Even things without life, giving a voice, whether pipe or harp, if they give not a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped?
Wszak i rzeczy nieżywe, które dźwięk wydawają jako piszczałka albo cytra, jeźliby różnego dźwięku nie wydawały, jakoż poznane będzie, co na piszczałce, albo co na cytrze grają?
pipe (även: pan-pipe, quill)

5. sjöfart

Synonymer (engelska) till "pipe":

pipe

Användningsexempel för "pipe" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishPraise him with timbrel and dance: Praise him with stringed instruments and pipe.
Chwalcie go na bębnie, i na piszczałce; chwalcie go stronach i na organach.
EnglishSecurity and stability must not remain a pipe dream for Sri Lankans.
Bezpieczeństwo i stabilizacja nie mogą pozostać dla lankijczyków tylko mrzonką.
EnglishUsing the old thinking, of national infrastructure and pipe work, is too expensive.
Podejście tradycyjne, oparte na infrastrukturze państwowej i hydraulice, jest zbyt drogie.
EnglishThis is not a pipe dream, as the perestroika guy, Gorbachev, said.
To nie jest nierealne marzenie jak twierdził inicjator pierestrojki Gorbaczow.
EnglishWK: I use a bicycle frame, and a pulley, and plastic pipe, what then pulls --
WK: Ramy roweru, koła pasowego i plastikowej rury, która pociąga...
EnglishThe Economist admits that the Baltic pipe was conceived in secret.
The Economist przyznaje, iż bałtycki rurociąg został wymyślony w tajemnicy.
EnglishMagnificently painted it may be, but this pipe can never be smoked.
Być może wspaniale ją namalowano, ale tej fajki nigdy nie da się zapalić.
EnglishOn one occasion, he saw a man in a bathrobe smoking a pipe, and realized it was himself.
Raz ujrzał mężczyznę w szlafroku, palącego fajkę i uświadomił sobie, że widzi siebie samego.
EnglishA united Europe in the fight against tax fraud remains a pipe dream to a large extent.
Europa zjednoczona w walce z oszustwami podatkowymi w znacznym stopniu wciąż pozostaje mrzonką.
EnglishThat is the difference between the reality of the situation and the European Parliament's pipe dream.
Parlament Europejski buduje zamki na piasku, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.
EnglishPeople bring their own cooker, he attaches a valve and a steam pipe, and now he gives you espresso coffee.
Ludzie przynoszą własną kuchenkę, on podłącza do niej zawór i rurę parową i podaje espresso.
EnglishIt is not a pipe dream; it is realistic and also modern.
To nie mrzonka, ale wizja realistyczna, a zarazem nowoczesna.
EnglishHowever, the motion for a resolution is a 'green pipe-dream' that pursues excessive and unrealistic targets.
Przedmiotowy projekt rezolucji to jednak "zielona mrzonka”, zakładająca wygórowane i nierealne cele.
EnglishThe whole thing took place in a flokati half-pipe, in which love becomes a rollercoaster ride.
Akcja rozgrywała się w pokrytej futrzanym dywanem półrurze, w której miłość zamieniała się w szaleńczą jazdę rollercoasterem.
EnglishAt the moment that is still only a pipe dream, but it is something we should think about when the time comes.
Obecnie jest to jedynie pobożne życzenie, ale jest to coś, o czym powinniśmy pomyśleć, gdy nadejdzie odpowiedni moment.
EnglishIn fact they go 15 feet deep, and collect rain water from roof, there is a small pipe, and from their courtyard.
Gromadząc wodę deszczową z dachu, przez tę rurkę, i dziedzińca można zebrać około 25 000 litrów wody podczas pory monsunowej.
EnglishTo think that Europe can solve the problem of CO2 emissions into the environment all by itself is a mere pipe dream.
Utrzymywanie, że Europa może całkowicie samodzielnie rozwiązać problem emisji CO2 do środowiska to nic innego, jak mrzonka.
EnglishShutting ourselves off from the international market today is a mere pipe dream: it is not only impossible but it would also be damaging.
Dziś odizolowanie się od rynku międzynarodowego jest mrzonką; jest ono niemożliwe, ale i byłoby szkodliwe.
EnglishSo available methods and measures, both at-source and end-of-pipe measures, must be applied and implemented without delay.
Dostępne metody i środki - zarówno środki na wejściu, jak na wyjściu - powinny zostać zatem niezwłocznie zastosowane i wdrożone.
EnglishTell me where this sewer pipe leads?