"person in question" - Polsk översättning

EN

"person in question" på polska

Se exempelmeningar för "person in question" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "person in question" på polska

person substantiv
in preposition
in-
Polish
question substantiv
to question verb

Användningsexempel för "person in question" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishEverything depends on how quickly the person in question is granted the relevant status.
Wszystko zależy od tego, jak szybko dana osoba uzyska odpowiedni status.
EnglishThe President of the Commission is trying to find an assignment for the person in question, and thus the sequence is reversed.
Przewodniczący Komisji stara się znaleźć zadanie dla danej osoby, przez co dochodzi do odwrócenia sekwencji.
EnglishIn cases where a Member State refuses, following judicial proceedings, to execute a European Arrest Warrant, the person in question will be released.
W przypadkach, w których państwo członkowskie odmawia wykonania europejskiego nakazu postępowania w wyniku postępowania sądowego, następuje zwolnienie odnośnej osoby.
EnglishAfter all, everyone has to pay foreign road tolls and we have been discussing for years the option of collecting electronically registered levies where the person in question lives.
Wszyscy przecież muszą wnosić opłaty drogowe i od lat debatujemy nad możliwością ściągania elektronicznie zarejestrowanych opłat w miejscu zamieszkania danej osoby.

Lär dig andra ord

English
  • person in question

Fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.