"party" - Polsk översättning

EN

"party" på polska

volume_up
party {substantiv}
PL

"party" på engelska

EN
volume_up
przeć {imperf. vb}

EN party
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

party (även: batch, faction, set, side)
volume_up
partia {fem.}
In such cases my party, the Dutch Socialist Party, objects.
W takich przypadkach moja partia, holenderska Partia Socjalistyczna, zgłasza sprzeciw.
My party is a party that stands for the interests of the Netherlands.
Moja partia jest partią, która działa w interesie Holandii.
The democratic party, on the one hand, and the smaller social democratic party, on the other.
Z jednej strony partia demokratyczna, a z drugiej strony mniejsza partia socjaldemokratyczna.
party (även: banquet, dinner, feast, reception)
Obviously, Gundars is using this party as cover to auction the plane.
Najwyraźniej Gundor wykorzystuje to przyjęcie jako przykrywkę do aukcji samolotu.
You are cordially invited to … and … engagement party on…
...i... mają przyjemność zaprosić... na przyjęcie organizowane z okazji zaręczyn.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Zapraszamy serdecznie na przyjęcie zaręczynowe ... i ...
Eakian, impreza przyklapła.
Jest impreza u nas w domu.
You recently visited Greece, during an event organised by the socialist party.
Niedawno odwiedził Pan Grecję, podczas imprezy organizowanej przez partię socjalistyczną.
party
volume_up
party {neut.}
If this European Union proposal goes ahead, you can rest assured that we will have our own Tea Party here as well: there will be a mass protest.
Jeśli ten wniosek Unii Europejskiej przejdzie, to możecie być spokojni, że zorganizujemy tu własne "Tea Party”; zorganizujemy masowe protesty.
He sets Molière’s “Misanthrope” in the atmosphere of a high-class brothel with flowery walls. And he turns the salon of the “Three Sisters” into warehouse landscape of “in” parties.
Akcję Molierowskiego „Mizantropa” przenosi do wnętrza luksusowego burdelu o kwiecistych ścianach, a salon „Trzech sióstr” zmienia w kontenerownię na użytek scenicznego party.
party
party (även: batch, game, round)
party (även: angle, direction, page, side)
volume_up
strona {fem.}
I should like to emphasise that as a state, Iran is party to international conventions.
Pragę podkreślić, że Iran, jako państwo, był stroną konwencji międzynarodowych.
The Russian Federation is not a contracting party to this Convention.
Federacja Rosyjska nie jest umawiającą się stroną tej konwencji.
The party on which pressure needs to be exerted is Turkey as the occupying power.
Stroną, na którą należy wywrzeć nacisk, jest Turcja, jako okupant.

2. vardagligt

party (även: bash)
volume_up
balanga {fem.} [vard.]
They went to the Simple Plan after-party.
Poszły na balangę zespołu.

Användningsexempel för "party" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHence, the Italian delegation of the Democratic Party (PD) decided to abstain.
Zatem włoska delegacja Partii Demokratycznej postanowiła wstrzymać się od głosu.
EnglishIt is also obvious that my party and I would like to revoke the Schengen Agreement.
Jasne jest również, że ja oraz moja grupa chcielibyśmy anulować układ z Schengen.
EnglishIf severe, requiring third party assistance, infusion of glucose may be necessary.
W ciężkich przypadkach, wymagających pomocy osób trzecich, może być konieczne
EnglishThe codecision procedure also means that everyone, each party, must take steps.
Procedura współdecyzji również oznacza, że każdy, każda ze stron, musi podjąć kroki.
EnglishAs a Member of the delegation of the European People's Party, I reject this.
Jako członek delegacji Europejskiej Partii Ludowej nie mogę się z tym pogodzić.
EnglishWe have now been informed that one party in Russia has been denied registration.
Teraz poinformowano nas, że jednej z partii w Rosji odmówiono rejestracji.
EnglishI do not want to spoil the party here, colleagues, but let us be realistic.
Nie chcę tutaj psuć nastroju, Panie i Panowie, ale potrzeba odrobiny realizmu.
EnglishIt concerned Mr Jay Lee, who had been a member of ASLEF and the British National Party.
Dotyczyła ona pana Jaya Lee, członka ASLEF i Brytyjskiej Partii Narodowej (BNP).
EnglishThe only party that was triumphant was the Eurosceptics, and they won easily.
Jako jedyni triumf odnieśli w nich eurosceptycy, którzy z łatwością wygrali.
EnglishI am a member of the Law and Justice Party, the largest opposition party.
Jestem członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, największej partii opozycyjnej.
EnglishThe delegation of the Dutch Party for Freedom (PVV) is a strong supporter of free trade.
Delegacja Holenderskiej Partii Wolności (PVV) zdecydowanie popiera wolny handel.
EnglishUnfortunately, the immunity system has turned into a party political issue.
Niestety, system immunitetów przekształcił się w strefę wpływów politycznych.
EnglishThis is an all-party request that we are making to the Council this evening.
Jest to żądanie wszystkich partii, które adresujemy dzisiejszego popołudnia do Rady.
EnglishThe basic principle of labour law is to protect the weaker party - the employee.
Podstawową zasadą prawa pracy jest ochrona strony słabszej - pracownika.
English. - (NL) The two biggest groups far prefer a two-party system.
na piśmie. - (NL) Dwie największe grupy o wiele bardziej wolą system dwupartyjny.
EnglishThe pretext for banning the party was links it is alleged to have with the Kurdish PKK.
Pretekstem do zdelegalizowania tej partii były rzekome powiązania z kurdyjską PKK.
EnglishThey were actually blocked from even forming a party under the political system there.
Uniemożliwiono im nawet uformowanie partii w tamtejszym systemie politycznym.
EnglishI very much believe that the subject of our debate today rises above party politics.
Jestem przekonany, że temat naszej dzisiejszej debaty wykracza poza partyjną politykę.
EnglishSometimes it can be proven that they prefer to attend party conferences.
Niekiedy można udowodnić, że wolą oni uczestniczyć w konferencjach partyjnych.
EnglishThey are not waiting on the Group of the European People's Party (Christian Democrats).
Oni nie czekają na Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).