"outpatient" - Polsk översättning

EN

"outpatient" på polska

volume_up
outpatient {substantiv}
EN

outpatient {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "outpatient" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAdvance notification of outpatient treatment is not mandatory.
Wcześniejsze zawiadomienie w przypadku leczenia ambulatoryjnego nie jest obowiązkowe.
EnglishAnd now today we have the modern multi-channel cochlear implant, which is an outpatient procedure.
Teraz mamy nowoczesne wielokanałowe implanty ślimakowe, które są metodą leczenia pacjentów ambulatoryjnych.
EnglishAnd, so, very quickly, Bob can just get one puncture, local anesthesia, and do this harvest as an outpatient.
Więc Bob dostaje jedno wkłucie w znieczuleniu miejscowym, pobrania możemy dokonać nawet w przychodni.
EnglishOutpatient treatment now presents no problems for the citizens of the EU and inpatient treatment has become much simpler.
Obecnie leczenie ambulatoryjne nie stanowi dla obywateli UE problemu, a leczenie szpitalne stało się o wiele prostsze.
EnglishAll of these things represent major successes, together with outpatient care and other areas which I will not go into now.
To wszystko jest ogromnym sukcesem, wraz z opieką ambulatoryjną i innymi kwestiami, nad którymi nie będę się obecnie rozwodzić.
EnglishInpatient care, outpatient care: it varies considerably from one country to another, and the pattern changes over time.
Opieka szpitalna i opieka ambulatoryjna są znacząco różne w różnych państwach członkowskich, i model tych różnic zmienia się w czasie.
EnglishSleep latency in outpatient studies was decreased for up to 4 weeks in non-elderly patients with Sonata 10 mg.
Preparat Sonata stosowany w dawce 10 mg w badaniach chorych w sile wieku leczonych ambulatoryjnie zmniejszał latencję snu w okresie do 4 tygodni.
EnglishSleep latency in outpatient studies was decreased for up to 4 weeks in non-elderly patients with Zerene 10 mg.
Preparat Zerene stosowany w dawce 10 mg w badaniach chorych w sile wieku leczonych ambulatoryjnie zmniejszał latencję snu w okresie do 4 tygodni.
EnglishWhen specifying the terms 'hospital care' and 'outpatient care', it would also be good to specify the term 'specialised outpatient healthcare'.
Przy definiowaniu terminów "opieka szpitalna” i "opieka ambulatoryjna”, byłoby również dobrze określić termin "specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna”.
EnglishSo picture Bell sitting in the outpatient department, students all around him, patients signing up in the emergency room and being registered and being brought in.
Wyobraźcie sobie Bella siedzącego w przychodni, studenci znajdują się wokół niego, a pacjenci zgłaszający się do izby przyjęć są rejestrowani i wchodzą do gabinetu.