"on condition that" - Polsk översättning

EN

"on condition that" på polska

EN on condition that
volume_up

on condition that
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
They need not be repeated, but only on the condition that we work together.
Mogą się nie powtórzyć, ale tylko pod warunkiem, że będziemy działać razem.
We note the desire for a resolution and accept it on condition that we flesh it out with care.
Przyjmujemy do wiadomości pragnienie rezolucji i akceptujemy je pod warunkiem, że zostanie ona przez nas starannie opracowana.

Liknande översättningar för "on condition that" på polska

on adjektiv
on adverb
on preposition
condition substantiv
to condition verb
that konjunktion
that pronomen

Användningsexempel för "on condition that" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis medicine helps to control your condition, but it is not a cure for HIV infection.
Pozwala on kontrolować stan pacjenta, ale nie powoduje wyleczenia zakażenia HIV.
EnglishARICLAIM is used in adults to treat a condition called diabetic neuropathic pain.
Lek ARICLAIM wskazany jest w leczeniu bólu w neuropatii cukrzycowej u osób dorosłych.
EnglishTreatment with PREZISTA should be discontinued if such a condition develops.
W przypadku wystąpienia takich objawów należy przerwać leczenie produktem PREZISTA.
EnglishI had that condition, to a certain extent, from my own childhood illness.
Miałam takie warunki, do pewnego stopnia, z powodu mojej choroby w dzieciństwie.
EnglishWhat he had was an extreme form of a condition called congenital adrenal hyperplasia.
Cierpiał na skrajną formę dolegliwości zwanej wrodzonym przerostem nadnerczy.
EnglishTo have a top-quality public administration is a necessary condition for that.
Niezbędnym warunkiem tego jest posiadanie administracji publicznej najwyższej jakości.
EnglishEpilepsy is a condition where the patients have repeated fits (seizures).
Padaczka to stan, w którym u pacjenta występują powtarzające się napady (drgawki).
EnglishThere were still 18 other climbers that we weren't aware of their condition.
A na górze było jeszcze 18 innych wspinaczy, których sytuacji nie znaliśmy.
EnglishThe duration of treatment depends on the patient's condition and response to treatment.
Czas trwania leczenia zależy od stanu pacjenta i jego odpowiedzi na leczenie.
EnglishThese may be signs of a very serious condition called diabetic ketoacidosis.
Mogą to być objawy bardzo poważnego stanu - cukrzycowej kwasicy ketonowej.
EnglishSometimes it will be difficult, but it is the condition that is vital for our success.
Będzie to czasami zadaniem trudnym, ale taki jest warunek konieczny naszego sukcesu.
EnglishEarly use of supportive care measure may help ameliorate the condition.
Wczesne rozpoczęcie leczenia wspomagającego może przynieść poprawę stanu pacjenta.
EnglishIf you have liver disease you may also be more at risk of getting this condition.
Osoby ze schorzeniami wątroby mogą być również bardziej zagrożone wystąpieniem tego stanu.
EnglishIf you have liver disease you may also be more at risk of getting this condition.
Zwiększone ryzyko wystąpienia takiego stanu występuje również w przypadku choroby wątroby.
EnglishThis should be considered when prescribing pregabalin in this condition.
Fakt ten należy brać pod uwagę w przypadku zapisywania pregabaliny takim pacjentom.
EnglishDue to their structural importance, some policies condition all the others.
Ze względu na swoje znaczenie strukturalne niektóre polityki warunkują wszystkie inne.
EnglishThe third condition is that the data transferred be non-discriminatory.
Trzecim warunkiem jest to, że przekazywane dane powinny być niedyskryminujące.
EnglishThese two criteria would be a minimum condition for reaching an agreement.
Te dwa kryteria powinny stanowić minimalne warunki dojścia do porozumienia.
EnglishIf you have liver disease you may also be more at risk of getting this condition.
Choroba wątroby może również zwiększać ryzyko wystąpienia tego stanu.
EnglishThese may be signs of a very serious condition called diabetic ketoacidosis.
Mog to by objawy bardzo powa nego stanu - cukrzycowej kwasicy ketonowej.