EN lock
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

lock (även: fastener, locking, hasp, breech)
volume_up
zamek {mask.}
Maybe they could afford a lock for the door and feel secure.
Niektórzy mogli pozwolić sobie na zamek w drzwiach i czuć się bezpiecznie.
otworzyć zamek wytrychem
If you are using the active shield, slide the shield onto the pen and push the 2 black lock knobs on the needle shield toward the tip.
Jeżeli stosuje się aktywną osłonę igły, należy nasunąć ją na Pen i przesunąć 2 czarne zamki na tarczę igły w kierunku końcówki.
lock (även: curl)
volume_up
lok {mask.}
lock (även: floodgate, sluice)
volume_up
śluza {fem.}
lock (även: deadbolt, sneck)
lock (även: bolt)
volume_up
rygiel {mask.}
lock (även: sliding bolt)
volume_up
zasuwa {fem.}
lock

2. fordonsteknik

3. sport

lock
volume_up
klucz {mask.}
Let us simply clear everyone out of the buildings, lock the door, throw away the key and give that EUR 1.7 billion back to the citizens who have earned it with their own blood, sweat and tears.
Po prostu wynieśmy wszystko z budynków, zamknijmy drzwi, wyrzućmy klucz i oddajmy te 1,7 miliarda euro obywatelom, którzy zarobili te pieniądze kosztem własnej krwi, potu i łez.

4. IT

lock (även: blocker)
Note that third-party cookies also need to be enabled for some Google search settings to work (like the SafeSearch lock).
Pamiętaj, że aby niektóre ustawienia wyszukiwarki Google działały (takie jak blokada SafeSearch), konieczne jest też włączenie obsługi plików cookie innych firm.
This proprietary principle of vendor lock-in would go on to be perfected with great success as one of the enduring principles of windowing systems everywhere.
Ta zasada producenckiej blokady pójdzie dalej i będzie udoskonalana zostanie trwałą zasadą systemów okienkowych.
In addition to this 'lock-in', the company's staff will be consulted, and the country in which the fund is registered will be informed about the business strategy of the buyers.
Oprócz tej blokady przewidziano też konsultacje z pracownikami przedsiębiorstw, a państwo, w którym zarejestrowany jest dany fundusz, zostanie poinformowane o strategii biznesowej nabywców.

Användningsexempel för "lock" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe had the possibility here to also lock the reforms into the multilateral trading system.
Mieliśmy również możliwość powiązania tych reform z wielostronnym systemem handlu.
EnglishThe final study report will be provided 4 months after data base lock.
Końcowy raport z badania będzie przedstawiony 4 miesiące po zamknięciu bazy danych.
EnglishThe needle safety cover will move down over the needle and lock into place.
Osłonka zabezpieczająca igłę przesunie się w dół i zablokuje w miejscu.
EnglishYou hire one of those moron lawyers, and you'll be thrown in lock-up for what, maybe a month.
Zatrudnisz jednego z tych głupich prawników, i zostaniesz zamknięty może na miesiąc.
EnglishAttach the actuator to the implanter using the Luer Lock connection.
Umieścić nasadkę zwalniającą na złączu Luer Lock aplikatora do implantu.
EnglishInstructions for injection For administration the use of a luer-lock syringe is required.
Instrukcja wykonywania wstrzyknięcia W celu podania należy użyć strzykawki z końcówką typu luer.
EnglishIf you don't see a lock icon, then the page isn't secured with SSL.
Jeśli nie widzisz kłódki, oznacza to, że strona nie jest zabezpieczona przy użyciu protokołu SSL.
EnglishEach pack contains 1 vial and a filter with Luer lock connections for syringe and cannula.
Każde opakowanie zawiera 1 fiolkę oraz filtr ze złączami Luer lock do podłączenia strzykawki i kaniuli.
EnglishOnce they're fully deployed, there's a mechanical lock that goes into place, again, from inside the cockpit.
Kiedy są już do końca rozłożone, zostają zablokowane mechanicznie, również z kokpitu.
Englishline points to the lock symbol on the top of the base.
przylega bardzo ciasno, należy ją wyjąć i spróbować ją włożyć ponownie).
EnglishNow all cars sold in the European Union will have anti-lock braking systems.
Od teraz wszystkie samochody sprzedawane w Unii Europejskiej będą wyposażone w przeciwblokujący układ hamulcowy.
EnglishFor administration the use of a luer-lock syringe is required.
W celu podania należy użyć strzykawki z końcówką typu luer.
EnglishAs you say, we need to lock honesty, transparency and the rule of law into the financial system.
Jak pan mówi, musimy na stałe zakorzenić uczciwość, przejrzystość i praworządność w systemie finansowym.
EnglishIt's its capacity to lock together its institutions.
Bezpieczeństwo kraju nie jest już tylko sprawą jego żołnierzy i ministerstwa obrony narodowej.
EnglishDiscontent and demonstrations resulted because the Senate at first kept the freed spaces under lock and key.
Początkowo senat zamknął dostęp do terenów lotniska, doszło jednak do protestów i demonstracji.
EnglishLearn more about SafeSearch and how to lock SafeSearch.
Więcej informacji na temat wyszukiwania dynamicznego Google.
EnglishI looked at that giant monster and said to myself -- I am not going to lock myself on that bench the whole day.
Spojrzałam na tego wielkiego potwora i powiedziałam sobie: nie dam się uziemić na tej ławce na cały dzień.
EnglishSlide the vial into the transparent sleeve of the transfer system and press firmly to lock the vial in place.
Wsuń fiolkę do przezroczystego rękawa systemu mieszania i mocno naciśnij, aby unieruchomić fiolkę na miejscu.
Englishand your browser may also provide a visual indication that you are using SSL, such as a lock icon in the URL bar.
Twoja przeglądarka też może pokazywać, że używasz protokołu SSL, np. wyświetlając ikonę kłódki w pasku URL-a.
EnglishThere is an absolute necessity to lock the two together.
Ich połączenie jest absolutnie konieczne.