"lifeblood" - Polsk översättning

EN

"lifeblood" på polska

volume_up
lifeblood {substantiv}

EN lifeblood
volume_up
{substantiv}

lifeblood (även: foundation, buttress)
In addition, children's education and healthcare services in rural areas are the lifeblood of these communities.
Ponadto edukacja dzieci i opieka zdrowotna na obszarach wiejskich stanowi fundament tych społeczności.
SMEs are, as Commissioner Tajani described them in Parliament yesterday, the 'lifeblood' of economic development.
MŚP to - jak wczoraj stwierdził w Parlamencie komisarz Tajani - "fundament” rozwoju gospodarczego.
The situation is an awkward one because good levels of cooperation between Parliament and the Council are the lifeblood of fruitful European policy.
Sytuacja jest kłopotliwa, ponieważ odpowiedni poziom współpracy między Parlamentem i Radą stanowi fundament owocnej polityki europejskiej.
lifeblood
volume_up
siła napędowa {fem.} [bild.]
This instrument, Mr President, must be adopted as quickly as possible in order to revitalise small and medium-sized enterprises which represent the life-blood of Europe's economy.
Instrument ten trzeba przyjąć możliwie najszybciej, aby ożywić małe i średnie przedsiębiorstwa będące siłą napędową gospodarki europejskiej.
I want the European football championship, both on and off the pitch, to be imbued with the values which are the lifeblood of sport: comradeship, healthy activity and fair play.
Chcę, by Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, zarówno na boisku jak i poza nim, były przepełnione wartościami, które są siłą napędową sportu: braterstwem, zdrowym ruchem i fair play.

Användningsexempel för "lifeblood" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBecause these rivers are the lifeblood of people all along their course.
są gwarancją przeżycia dla ludzi, którzy mieszkają wzdłuż ich biegu.
EnglishNot only that, but on top -- the lifeblood -- that plumbing system turns off every year or so.
A poza tym podstawa ich istnienia, komin, wyłącza się średnio raz na rok.
EnglishA doctor sits beside him, whose quick steady hand may mend a bone, or stem the life-blood's flow.
Obok niego siedzi lekarz, który wprawną ręką składa złamaną kość lub tamuje krwotok.
EnglishTransport has always been the lifeblood of the whole economy.
Transport był zawsze uważany za krwioobieg całej gospodarki.
EnglishEuropean small and medium-sized enterprises (SMEs) are the lifeblood of our economic activity.
Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są życiodajnym elementem naszej działalności gospodarczej.
EnglishThirdly, efficient transport is the lifeblood of the economy.
Po trzecie: sprawny transport to krwioobieg gospodarki.
EnglishFossil fuels have long provided society's lifeblood.
Paliwa kopalne od dawna stanowią soki żywotne społeczeństwa.
EnglishAnd I trod down the peoples in mine anger, and made them drunk in my wrath, and I poured out their lifeblood on the earth.
I podeptałem narody w gniewie swym, a opoiłem je w zapalczywości mojej, i uderzyłem o ziemię mocarzy ich.
EnglishThey are the lifeblood of any democracy, and it is time that legal reforms were introduced to end the banning of political parties.
Są one czynnikiem warunkującym demokrację i najwyższy czas wprowadzić reformy prawa, które położą kres delegalizacji partii politycznych.
EnglishMr President, as a member of Solidarność, and someone who has experienced martial law in Poland, I know that freedom of speech is the lifeblood of democracy.
Panie Przewodniczący! Jako członek Solidarności z doświadczeniem stanu wojennego wiem, że wolność słowa to powietrze dla demokracji.
EnglishWe need a more dynamic discussion on European affairs and I belong to those deeply convinced that debate is the lifeblood of any functioning democracy.
Potrzebujemy bardziej dynamicznej dyskusji o sprawach europejskich i osobiście należę do osób głęboko przekonanych, że ta debata to czynnik niezbędny do funkcjonowania demokracji.
EnglishRight, so here you want -- entrepreneurs by definition are people who are leaving something else, starting a new world over here, creating and putting their lifeblood into this kind of thing.
Przedsiębiorcy z definicji są ludżmi, Przedsiębiorcy z definicji są ludżmi, którzy starają się stworzyć coś nowego i poświęcają się temu całkowicie.