"hot" - Polsk översättning

EN

"hot" på polska

volume_up
hot {adj.}
volume_up
hot {adv.}

EN hot
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

hot (även: acerbic, acrid, acute, aquiline)
volume_up
ostry {adj. mask.}
He feels hot, cold, sharp, dull, all in his missing hand, or both his hand and his chest, but he can attend to either.
Czuje także gorące, zimne, ostre, tępe, wszystko to w brakującej ręce, albo jednocześnie w ręce i klatce, ale może skupić się na każdym z osobna.
Pain sensations may be described as hot, burning, throbbing, shooting, stabbing, sharp, cramping, aching, tingling, numbness, pins and needles etc.
Pacjenci opisują odczuwany przez siebie ból jako palący, piekący, pulsujący, przeszywający, kłujący, ostry, podobny do towarzyszącego kurczom mięśni, jako pobolewanie, mrowienie, drętwienie itp.
The problem has come back again, and it is a kind of hot potato.
Problem wraca, a więc jest to taki "gorący kartofel”.
I immediately got rushed onto the ship and into a hot shower.
Szybko wszedłem na statek i pod gorący prysznic.
My rage at injustice waxed hot as the pits.
Mój gniew na niesprawiedliwość gorący jak węgiel
hot (även: high-tech, hi-tech)
volume_up
najnowszy {adj. mask.}
Well, hot off the press, folks: Aer Lingus have laid people off today and Intel, the people who put EUR 400 000 into the 'yes' campaign, have laid off 300 people today.
Cóż, najnowsze doniesienia prasowe brzmią: Aer Lingus dziś zwolnił ludzi, a Intel, czyli ci, którzy dali 400 tysięcy euro na kampanię "za”, zwolnili dziś 300 osób.
volume_up
gwałtowny {adj. mask.}
At that time shall it be said to this people and to Jerusalem, A hot wind from the bare heights in the wilderness toward the daughter of my people, not to winnow, nor to cleanse;
Czasu onego rzeką temu ludowi i Jeruzalemowi: Wiatr gwałtowny z miejsc wysokich na puszczy idzie prosto na lud mój, nie żeby przewiewał, ani wyczyszczał.
hot (även: brilliant, flaming, garish, gaudy)
volume_up
jaskrawy {adj. mask.}
volume_up
upalny {adj. mask.}
Do not store Norvir soft capsules in extreme heat or cold (such as in a car during hot or very cold weather, or in your freezer).
Nie przechowywać leku Norvir kapsułki elastyczne w bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze (np. w samochodzie w bardzo upalne lub zimne dni, albo w zamrażarce).
Do not store Norvir oral solution in the refrigerator, or in extreme heat or cold (such as in a car during hot or very cold weather, or in your freezer).
Nie przechowywać leku Norvir roztwór doustny w lodówce, w bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze (np. w samochodzie w bardzo upalne lub zimne dni, albo w zamrażarce).

2. vardagligt

hot (även: broken, damaged, defective, faulty)
volume_up
trefny {adj. mask.} [vard.]

Synonymer (engelska) till "hot":

hot

Användningsexempel för "hot" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe mouthpiece consists of ... a button, two guitar picks and lots of hot glue.
Ustnik składa się z przycisku, dwóch kostek gitarowych oraz sporej ilości kleju.
EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Bez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną.
EnglishThat means that the hot question will be: will we agree on a long-term strategy?
Oznacza to, że kluczowym pytaniem będzie: czy uzgodnimy długofalową strategię?
Englishcandidiasis, staphylococcal infection flushing/ hot flush asthaenia/ fatigue
zaczerwienienie twarzy lub uderzenia gorąca osłabienie lub uczucie zmęczenia
EnglishWe put warnings on coffee cups to tell us that the contents may be hot.
Daje się ostrzeżenia na kubkach do kawy, mówiące, że ich zawartość może sparzyć.
EnglishFeeling abnormal Feeling cold Thirst Malaise Feeling hot Gait disturbance
Złe samopoczucie Uczucie zimna Pragnienie Zmęczenie Uczucie gorąca Zaburzenia chodu
EnglishThe handle enables you to hold it when the container is filled with hot liquid.
Dzięki uchwytowi możemy go trzymać, gdy jest wypełniony gorącym płynem.
EnglishBecause why would you have to tell people that something was actually hot?
Bo jak inaczej wytłumaczyć, że musi się mówić ludziom, że coś jest faktycznie gorące?
EnglishWe believe that all of this emerged from a Big Bang -- a hot, dense state.
Sądzimy, że to wszystko powstało podczas Wielkiego Wybuchu, gorącego i gęstego stanu.
EnglishI would have been able to live with a certain amount of hot air and repetition.
Byłbym w stanie znieść pewną ilość nonsensu i powtarzania tego samego.
EnglishI am, though, glowing hot in my opposition to the concept of man-made climate change.
A jednak płonę w swoim sprzeciwie wobec koncepcji antropogenicznych zmian klimatycznych.
EnglishIt's now repetition of short, hot-button, 30-second, 28-second television ads.
Teraz to powtarzanie krótkich, 30, 28-sekundowych spotów reklamowych.
EnglishIf you put electricity in, this will get hot and this will get cold, you get refrigeration.
Jeśli włożysz elektryczność, to zrobi się gorące, a to zimne, masz chłodzenie.
EnglishYou take a horse on a hot day, and after about five or six miles, that horse has a choice.
Wyprowadźcie konia w skwarny dzień, po kilkunastu kilometrach, koń ma wybór.
EnglishIt is technological innovation that will be our saviour, not trade in hot air.
Naszym zbawcą będą innowacje technologiczne, a nie handel emisjami.
EnglishOur talk of European solidarity will then be so much hot air to them.
Wówczas nasza rozmowa o europejskiej solidarności okaże się dla nich czczą gadaniną.
EnglishWhat time they wax warm, they vanish; When it is hot, they are consumed out of their place.
Czasu którego topnieją, zaginą; a czasu gorącości niszczeją z miejsca swego.
English. ~~~ It's the only place that gets hot enough.
Tylko wtedy skórka może się karmelizować – jest wystarczająco gorąco.
EnglishThe US is ahead of us, Japan is ahead of us, and Brazil, India and China are hot on our heels.
Wyprzedzają nas USA i Japonia, a Brazylia, Indie i Chiny depczą nam po piętach.
EnglishIn summers, Romania has increasingly dealt with periods of hot weather, floods and storms.
Latem Rumunia coraz bardziej borykała się z okresami upałów, powodziami i nawałnicami.