"to glean" - Polsk översättning

EN

"to glean" på polska

EN to glean
volume_up
[gleaned|gleaned] {verb}

1. jordbruk

2. bildligt

And when she was risen up to glean, Boaz commanded his young men, saying, Let her glean even among the sheaves, and reproach her not.
Potem wstała, aby zbierała; a Booz rozkazał sługom swoim mówiąc: Niech i między snopami zbiera, a nie brońcie jej tego.
And she said, Let me glean, I pray you, and gather after the reapers among the sheaves.
I rzekła mi: Niech proszę zbieram i zgromadzam kłosy między snopami za żeńcami; a przyszedłszy bawi się tu od samego poranku aż dotąd, a bardzo mało w domu siedzi.
And also pull out some for her from the bundles, and leave it, and let her glean, and rebuke her not.
Owszem umyślnie upuszczajcie jej z snopów, a zostawiajcie, aby zbierała, a nie fukajcie na nią.
More data could be gleaned from other areas.
Więcej danych można by zebrać w innych obszarach.
The Goethe-Institut has also gleaned from abundant experience just when in the learning process it is best to launch an e-offensive.
Również w Instytucie Goethego zebrano wiele doświadczeń odnośnie tego, kiedy można najlepiej zintegrować e-ofensywę w procesie nauczania.

Användningsexempel för "to glean" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOverall, there's a lot of great data and information to glean from your AdWords account.
Ogólnie na koncie AdWords można znaleźć mnóstwo przydatnych informacji i danych.
EnglishYou can glean from your own report of 2004 that you get a resounding slap in the face there.
Ma pan teraz do czynienia z owocami własnego sprawozdania z 2004 - i otrzymuje pan potężny policzek.
EnglishAnd also pull out some for her from the bundles, and leave it, and let her glean, and rebuke her not.
Owszem umyślnie upuszczajcie jej z snopów, a zostawiajcie, aby zbierała, a nie fukajcie na nią.
EnglishAnd she said, Let me glean, I pray you, and gather after the reapers among the sheaves.
I rzekła mi: Niech proszę zbieram i zgromadzam kłosy między snopami za żeńcami; a przyszedłszy bawi się tu od samego poranku aż dotąd, a bardzo mało w domu siedzi.
EnglishAnd when she was risen up to glean, Boaz commanded his young men, saying, Let her glean even among the sheaves, and reproach her not.
Potem wstała, aby zbierała; a Booz rozkazał sługom swoim mówiąc: Niech i między snopami zbiera, a nie brońcie jej tego.
EnglishSo she kept fast by the maidens of Boaz, to glean unto the end of barley harvest and of wheat harvest; and she dwelt with her mother-in-law.
Przetoż się trzymała służebnic Boozowych, i zbierała kłosy, póki się nie skończyło żniwo jęczmienne, i żniwo pszeniczne.
EnglishWhen thou gatherest [the grapes of] thy vineyard, thou shalt not glean it after thee: it shall be for the sojourner, for the fatherless, and for the widow.
Gdy będziesz obierał winnicę twoję, nie zbierajże gron pozostałych za tobą; przychodniowi, sierocie, i wdowie to będzie.
EnglishTo this extent, I failed to understand the meaning of your question, but what I believe I can glean from it is that you also support democracy.
Pod tym względem nie mogę zrozumieć pańskiego pytania, ale wydaje mi się, że mogę z niego wywnioskować, iż Pan również wspiera demokrację.
EnglishAnd Ruth the Moabitess said unto Naomi, Let me now go to the field, and glean among the ears of grain after him in whose sight I shall find favor.
I rzekła Ruta Moabitka do Noemi: Pójdę proszę na pole, a niech zbieram kłosy za tym, przed którego oczyma łaskę znajdę; a ona rzekła: Idź, córko moja.
EnglishAnd thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather the fallen fruit of thy vineyard; thou shalt leave them for the poor and for the sojourner: I am Jehovah your God.
A jeźliżby z drobnego bydła kto chciał ofiarować z owiec albo z kóz, na ofiarę całopalenia, samca zupełnego ofiarować będzie;