"fortune" - Polsk översättning

EN

"fortune" på polska

volume_up
fortune {substantiv}
PL

"fortuna" på engelska

EN fortune
volume_up
{substantiv}

I am more invulnerable than Achilles; fortune hath not one place to hit me."
Jestem bardziej nietykalny niż Achilles; szczęście nie mogło mnie tknąć."
Now we have the good fortune to open up space.
Teraz my mamy szczęście otworzyć ludziom drogę w przestrzeń kosmiczną.
Southern Sudan had the good fortune to have oil.
Południowy Sudan ma szczęście mieć ropę naftową.
fortune (även: demesne, estate, manor, manor house)
fortune (även: achievement, success, prosperity)
fortune (även: fate)
Dorobił się fortuny dzięki Sesepa.
You may regard this as perhaps the most ancient game of Wheel of Fortune.
Możecie uznać to za najstarożytniejszą wersję Koła Fortuny.
I do not criticise those who make fortunes when times are good; I am not going to shed any tears now if there are losses.
Nie krytykuję tych, którzy zbijają fortuny w dobrych okresach, i nie będę wylewał teraz łez, jeśli dochodzi do strat.
fortune (även: lots, multitude, myriad)
volume_up
krocie {fem. plur.}

Användningsexempel för "fortune" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis is fortune telling and not research, and certainly not policy making.
To wróżbiarstwo, a nie badania, a już z pewnością nie kreowanie polityki.
EnglishWe still have boatloads of fortune-seeking migrants reaching Lampedusa.
Na Lampedusę wciąż docierają łodzie pełne poszukujących szczęścia migrantów.
EnglishSimilarly, I wish good fortune and a great deal of wisdom to the Spanish Presidency.
Życzę również powodzenia i wielkiej mądrości prezydencji hiszpańskiej.
EnglishThere is Italian Chinese food, where they don't have fortune cookies, so they serve fried gelato.
A tu po włosku, gdzie zamiast ciastek z wróżbą serwuje się smażone lody gelato.
EnglishI certainly wish the Slovenian Presidency good fortune in its efforts.
Życzę oczywiście prezydencji słoweńskiej powodzenia w jej wysiłkach.
EnglishI also wish you good fortune and happiness in your future endeavours outside of Parliament.
Ja również życzę panu szczęścia i pomyślności w pana przyszłej działalności poza Parlamentem.
EnglishAnd if our fates are intertwined, then we believe that it is good karma, it is good fortune.
A skoro nasze losy są połączone, to traktujemy to jako dobrą karmę.
EnglishOK, now, that sounds like something you get on a Chinese fortune cookie, right?
OK, wiem że to brzmi jak wróżba z chińskiego ciasteczka.
EnglishThe European Union is not responsible for these fortune seekers.
Unia Europejska nie jest odpowiedzialna za tych poszukiwaczy szczęścia.
EnglishYou may regard this as perhaps the most ancient game of Wheel of Fortune.
Możecie uznać to za najstarożytniejszą wersję Koła Fortuny.
EnglishI also had the good fortune to be in those lectures, up in the balcony.
Miałem też przyjemność słuchać jego wykładów na balkonie.
EnglishEight is a lucky number in Chinese culture and is associated with good fortune and prosperity.
Osiem to szczególna cyfra w chińskiej kulturze i jest związana ze szczęsliwym losem i pomyślnością.
EnglishA major Fortune 500 furniture maker uses these corner blocks to protect their tables in shipment.
Wielki wytwórca mebli, notowany w Fortune 500, zabezpiecza tymi narożnikami stoły w transporcie.
EnglishI went across the country, looking for these restaurants where these people had gotten their fortune cookies from.
Po całym kraju szukałam restauracji, w których ci ludzie kupili swoje ciastka z wróżbą.
EnglishTheir presence in the consultation suite is a result of the slings and arrows of outrageous fortune.
Przychodzą do poradni z powodu ciosów rozgniewanego losu.
EnglishI had the fortune to live and work for a time in the United States.
Przez jakiś czas mieszkałem i pracowałem w USA.
EnglishAnd this is of a student of mine named Joseph who I had the good fortune to work with for three years in my lab.
Mojego studenta, Joseph'a, z którym miałem przyjemność pracować przez 3 lata w moim laboratorium.
EnglishThey back then, actually, made fortune cookies using very much the similar kind of irons that we saw back in Kyoto.
W tamtych czasach piekli ciastka z wróżbą z pomocą takich samych form, jakich używali w Kioto.
EnglishBut it was true, and basically, of those 110 people, and 104 of them or so had gotten their number from the fortune cookie.
Ale tak było naprawdę, ze 110 szczęśliwców jakichś 104 znalazło numery w ciastku z wróżbą.
EnglishFor example, I took a whole bunch of fortune cookies back to China, gave them to Chinese to see how they would react.
Zabrałam ciastka z wróżbą do Chin, aby spróbowali je Chińczycy, a ja mogłam zobaczyć ich reakcje!