"to fortify" - Polsk översättning

EN

"to fortify" på polska

EN to fortify
volume_up
[fortified|fortified] {verb}

to fortify (även: to reinvigorate)
to fortify
volume_up
obwarować {perf. vb}
to fortify (även: to lie down)
volume_up
warować {imperf. vb}
to fortify
volume_up
obwarowywać {imperf. vb}
And they all come and they fortify the house.
A oni wszyscy przychodzą i wzmacniają dom.
to fortify

Användningsexempel för "to fortify" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Englishand ye numbered the houses of Jerusalem, and ye brake down the houses to fortify the wall;
Także policzyliście domy w Jeruzalemie, a rozwaliliście domy na oprawę murów.
EnglishAnd they all come and they fortify the house.
A oni wszyscy przychodzą i wzmacniają dom.
EnglishHe that dasheth in pieces is come up against thee: keep the fortress, watch the way, make thy loins strong, fortify thy power mightily.
Ciągnie skażyciel przeciw tobie, o Niniwe
Englishwill they fortify themselves?
EnglishTherefore, the countries of Central and Eastern Europe not only need a 'vaccination', but also something to fortify their constitution.
W związku z tym kraje Europy Środkowej i Wschodniej nie tylko potrzebują "szczepionki”, ale także sposobu na wzmocnienie swoich konstytucji.
EnglishThough Babylon should mount up to heaven, and though she should fortify the height of her strength, yet from me shall destroyers come unto her, saith Jehovah.
Chociażby Babilon wstąpił na niebo, i obwarował na wysokości moc swoję, przecie odemnie przyjdą pustoszyciele jego, mówi Pan.
EnglishHowever, we found that national self-interest needs to be overcome at Council level too and that Parliament needed to fortify the Commission in its role in amending the Constitution.
Stwierdziliśmy jednak, że interesy narodowe należy również przezwyciężać na szczeblu Rady i że Parlament musi wzmocnić rolę Komisji, dokonując zmiany konstytucji.