EN flavor
volume_up
{substantiv}

1. gastronomi, amerikansk engelska

flavor (även: relish)
volume_up
smak {mask.}
Then we get into fermentation, the third stage, which is really where the flavor develops.
Wtedy przechodzimy do fermentacji, trzeciego etapu, kiedy to smak naprawdę się rozwija.
In other words, the beer-maker knows also how to evoke flavor from the grains by using sprouting and malting and roasting.
Innymi słowy, browarnik także wie, jak wydobyć smak ze zboża dzięki kiełkowaniu, słodowi i prażeniu.
HC: Let's talk about flavor transformation, and let's actually make some cool stuff.
HC: Porozmawiajmy o modyfikacji smaku i zróbmy coś naprawdę super.

2. amerikansk engelska

flavor (även: atmosphere, color, coloring, colors)
volume_up
koloryt {mask.}

3. amerikansk engelska, bildligt

flavor (även: climate, flavour, vibe, landscape)
volume_up
klimat {mask.}
flavor (även: aftertaste, flavour, after-taste, whiff)
volume_up
posmak {mask.}

Användningsexempel för "flavor" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI had very low -- I had no particular expectations when they only came in one flavor.
Nie miałem żadnych szczególnych oczekiwań kiedy dżinsy były w jednym typie.
EnglishHC: Let's talk about flavor transformation, and let's actually make some cool stuff.
HC: Porozmawiajmy o modyfikacji smaku i zróbmy coś naprawdę super.
EnglishBecause they're the ones that are experts in flavor, too.
Oni tak naprawdę najlepiej znają się także na tym, co jest smaczne.
EnglishThe other kind of reviewer is a certain flavor of feminist who thinks they know what little girls ought to be.
Drugi recenzent to specyficzny feminista, który uważa, że wie, kim powinny być małe dziewczynki.
EnglishSo this is all the ingredients, all the flavor of, you know, a standard maki roll, printed onto a little piece of paper.
Wszystkie składniki i przyprawy standardowych rolek maki, wydrukowane na małej kartce.
EnglishSo this picture is an example of printed food, and this was the first foray into what we like to call flavor transformation.
To zdjęcie to przykład drukowanego jedzenia, pierwsza przygoda z przeobrażeniem smaku.
EnglishFor me, there ain't no need to flavor the milk. Okay?
EnglishAnd ultimately, the challenge of the baker, the challenge of every culinary student, of every chef, is to deliver flavor.
Ostatecznie, wyzwaniem dla piekarza, każdego studenta gastronomii, każdego szefa kuchni, jest przekazanie smaku.
EnglishCompare this to the die-hard devotion of many Americans, not just to a particular flavor of soda, but to a particular brand.
Porównajcie to do upartego przywiązania wielu Amerykanów nie tylko do konkretnego smaku, ale nawet do konkretnej marki.
EnglishHow many of you actually can make a bread in this way, without starting with a bread machine or just some kind of packaged flavor?
Ilu potrafi upiec chleb w tradycyjny sposób, bez używania specjalnej maszyny do wypieku lub gotowej mieszanki składników?
EnglishAgain, developing more flavor.
EnglishAnd the delta has alligators crawling in and out of rivers filled with fish and cypress trees dripping with snakes, birds of every flavor.
A w delcie pluskają się aligatory, przy brzegach rzek pełnych ryb i rosną nad nią cyprysy z mnóstwem węży i rozmaitych ptaków.
EnglishI call it the flavor rule.
EnglishSo we really had to think about new, creative ways to flavor, new ways to cook and to change texture -- and that was the main issue with this challenge.
Musieliśmy znaleźć nowe sposoby przyprawiania, gotowania i zmieniania struktury -- to była najważniejsza kwestia wyzwania.
EnglishBut we've got this bread, and what I did here is to try to, again, evoke even more flavor from this grain, was we've added into it the spent grain from beer-making.
Ale mamy ten chleb, i to, co tu zrobiłem, to kolejna próba wydobycia jeszcze większego smaku z tego zboża, które dodaliśmy z młóta pozostałego z warzenia piwa.
EnglishThey like to eat healthy and healthily, but when we think of something as a health food, we think of it as something we eat out of obligation, not out of passion and love for the flavor.
Lubią jeść zdrowe rzeczy i jeść zdrowo, ale kiedy myślimy o czymś jako zdrowej żywności, myślimy o tym, jako o czymś, co jemy z przymusu, nie z pasji i miłości do smaku.