EN finish
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

finish (även: back, close, demise, end)
volume_up
koniec {mask.}
Let me finish with the question of long-term sustainability.
Na koniec chciałabym odnieść się do pytania o długoterminową stabilność.
I should like to finish off by mentioning the discharge for the other institutions.
Na koniec pragnę odnieść się do absolutorium dla innych instytucji.
To finish, that is exactly the point which we have to underline.
Na koniec chcę powiedzieć, że właśnie tę kwestię musimy podkreślić.
finish (även: finishing, trim, edit, detail work)
Between them there's a waxy finish which repels water.
Pomiędzy nimi jest woskowe wykończenie, które "odpycha" wodę.
One quarter of a million of them applied by hand as the final finish.
250 tysięcy pojedynczych deseczek przybitych ręcznie jako ostateczne wykończenie.
Now there's a lot of ways to fill and get yourself a nice smooth finish.
Jest wiele sposobów na gładkie wykończenie.
finish
volume_up
finisz {mask.}
Make sure everybody knows that I got the answer right, because this is my big finish, OK.
Upewnijcie się, że wszyscy wiedzą, że odpowiedziałem poprawnie, ponieważ to będzie mój wielki finisz.
Croatia is nearing the finishing line after four years of intense accession negotiations.
Chorwacja jest już prawie na finiszu po czterech latach intensywnych negocjacji w sprawie przystąpienia.

2. sport

finish (även: finishing line, home)
volume_up
meta {fem.}
And that was the finishing post right there.
A tutaj widoczna jest meta.
You give her a quick crack in the teeth with your elbow and blaze for the finish line.
Z prawego łokcia w zęby i biegniesz na metę.
We are now within sight of the finishing line.
Teraz widać już metę.
finish

Användningsexempel för "finish" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYou pick it up, you put the damn thing back on, and finish the goddamn race!"
Podniesiesz ją, zaczepisz to cholerstwo z powrotem... i dobiegniesz do mety!"
EnglishMr President, it seems to me, as I finish, that this would be more advisable.
Panie Przewodniczący, wydaje mi się, kończąc, że to byłoby bardziej celowe.
EnglishI will finish by mentioning services provided by the public administration.
Na zakończenie nawiążę do usług świadczonych przez organy administracji publicznej.
EnglishI would like to finish by mentioning the Roma children and making the case for Italy.
Na zakończenie chciałbym wspomnieć o romskich dzieciach i przytoczyć przykład Włoch.
EnglishAs chair of the Committee, I think that our work does not finish here ...
Jako przewodniczący komisji uważam, że nasza praca nie kończy się na tym etapie...
EnglishTherefore - and I will finish here Madam President - congratulations to both of you.
Dlatego - i na tym zakończę, pani przewodnicząca - gratuluję obydwu panom.
EnglishPerhaps the task of the third act is to finish up the task of finishing ourselves.
Być może zadaniem trzeciego aktu jest dokończenie pracy nad samym sobą.
EnglishMake sure you finish the complete vaccination course of three injections.
Należy upewnić się, że przyjęto pełne szczepienie złożone z trzech dawek szczepionki.
EnglishThere are two other issues I wish to comment on, and then I will finish up with the EPAs.
Są dwie inne sprawy, które chciałbym skomentować, a potem skończę sprawę UPG.
EnglishIt is important that you take this medicine until you finish the prescribed course.
Ważne jest zażywanie leku aż do zakończenia zaleconego cyklu leczenia.
EnglishTo finish, I would like to welcome the 4,700th baby born since the beginning of this talk.
Na zakończenie chciałbym powitać 4700. ~~~ dziecko urodzone od kiedy zacząłem mówić.
EnglishLet me finish my speech by quoting Churchill himself on the subject.
Pozwolą państwo, że zakończę moją wypowiedź słowami samego Churchilla na ten temat.
EnglishI have spoken of challenges and trials, Madam President, and I shall finish with them.
Pani przewodnicząca! Mówiłem o wyzwaniach i próbach, powrócę więc do nich na zakończenie.
EnglishLet us hope that legislative work will finish in May or June this year.
Miejmy nadzieję, że prace legislacyjne zakończą się już w maju tego roku lub w czerwcu.
EnglishTo finish, I want to say that this is a matter of extreme importance.
Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że przedmiotowe zagadnienie jest niezwykle ważne.
EnglishNow I want to move to the vote, because I want to finish by 13:00.
Teraz pragnę przejść do głosowania, gdyż chciałbym skończyć do godziny 13.00.
EnglishI don't have the room for this in my house, but I had to finish what I had started.
Nie mam na to miejsca w domu, ale trzeba skończyć, co się zacznie. ~~~ To był dla mnie przełom.
EnglishMake sure you finish/ your child finishes the complete vaccination course of three injections.
Należy upewnić się, że przyjęto pełne szczepienie złożone z trzech dawek szczepionki.
EnglishIt's almost as if users finish reading and ask themselves, "What can I do next?"
To prawie tak, jak gdyby użytkownicy kończąc czytanie, zadali sobie pytanie „Co mogę dalej zrobić?”
EnglishLet me finish with a word about the European Union in the climate change conference.
Na zakończenie chciałabym powiedzieć kilka słów o Unii Europejskiej na konferencji klimatycznej.