"fade-in" - Polsk översättning

EN

"fade-in" på polska

volume_up
fade-in {substantiv}

EN fade-in
volume_up
{substantiv}

fade-in (även: hardening, reinforcement)
fade-in

Liknande översättningar för "fade-in" på polska

fade substantiv
to fade verb
in preposition
in-
Polish

Användningsexempel för "fade-in" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe foreigners shall fade away, And shall come trembling out of their close places.
Skoro usłyszeli, byli mi posłuszni; cudzoziemcy obłudnie mi się poddawali.
EnglishAnd now, finally, I can fade the whole sequence out using the volume Siftable, tilted to the left.
Teraz wyciszę całą sekwencję przechylając Siftabla głośności w lewo.
EnglishAnd that is actually how great ideas often happen; they fade into view over long periods of time.
Często w ten sposób przydarzają się wielkie pomysły, wybijają się na światło przez długi czas.
EnglishThe foreigners shall fade away, And shall come trembling out of their close places.
Synowie obcy opadali, a drżeli i w zamknieniu swem.
EnglishI am very pleased that this assessment given by the European Policy Centre is starting to fade.
Cieszę się, że ta ocena wystawiona przez Centrum Polityki Europejskiej zaczyna tracić na aktualności.
EnglishThe red area will fade over the next few days.
Zaczerwienienie ustąpi w ciągu paru dni.
EnglishModels eventually fade into the background.
Modele ostatecznie wtapiają się w tło.
English(FR) Madam President, with this financial crisis, the European Pact on Immigration and Asylum will fade into the background.
(FR) Pani przewodnicząca! W sytuacji obecnego kryzysu finansowego europejski pakt o imigracji i azylu odejdzie w cień.
EnglishThe core responsibility does not fade away.
EnglishSadly, though, the opt-out will fade out as the European Court of Justice sets about its centralising agenda.
Jednak przykre jest, że klauzula opt-out zniknie, kiedy Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpowszechni swoją scentralizowaną agendę.
EnglishThey don't usually fade in and out.
EnglishImmediately after OPTISON injection the intravenous infusion should be wide open until contrast begins to fade from the left ventricle.
W momencie, kiedy kontrast jest widoczny w lewej komorze serca – wlew powinien być prowadzony z maksymalną prędkością.
EnglishIn my view, and that of my Group, the British opt-out is shameful and should fade to oblivion as quickly as possible.
Według mnie i mojego ugrupowania skorzystanie przez Wielką Brytanię z klauzuli wyjścia przynosi wstyd i powinno jak najszybciej odejść w zapomnienie.
Englishto fade into oblivion
EnglishIf you could actually choose to preserve your romantic attachments to one person, undiminished through time, so that wouldn't have to -- love would never have to fade if you didn't want it to.
Gdyby można utrzymać miłość do innej osoby niezmienną przez lata, miłość nie znikałaby wbrew naszej woli.
EnglishNow, the strength for those top 20 percent is starting to fade on a relative basis, but even more concerning is the education that the balance of people are getting.
Siła tych 20% najlepszych zaczyna jednak powoli zanikać. ~~~ Ale nawet bardziej niepokojący jest poziom edukacji jaką wielu ludzi otrzymuje.
EnglishSo how do you feel when the lights go out on the global economy in your mind, when your assumptions about the future fade away and something very different emerges?
Co zrobicie, kiedy diametralnie zmieni się globalna gospodarka, a wasze założenia odnośnie przyszłości powoli znikną i stanie się coś zupełnie nieoczekiwanego?
EnglishIn this context, there is much talk of public deficits, the spending of Member States is being attacked, but the fall in tax receipts is allowed to fade into the background.
W tym kontekście mówi się dużo o deficycie finansów publicznych, atakuje się wydatki państw członkowskich, ale dopuszcza się, aby spadek wpływów podatkowych, "wtopił się” w tło.
EnglishFor we are all become as one that is unclean, and all our righteousnesses are as a polluted garment: and we all do fade as a leaf; and our iniquities, like the wind, take us away.
Aczkolwiek jesteśmy jako nieczysty my wszyscy, i jako szata splugawiona są wszystkie sprawiedliwości nasze; przetoż wszyscy opadamy jako liść, a nieprawości nasze jako wiatr unoszą nas.
EnglishI will utterly consume them, saith Jehovah: there shall be no grapes on the vine, nor figs on the fig-tree, and the leaf shall fade; and [the things that] I have given them shall pass away from them.
Do szczętu ich wykorzenię, mówi Pan; nie będzie żadnego grona na winnej macicy, ani żadnych fig na drzewie figowem; nawet i liść opadnie, a com im dał, odjęte będzie.

Lär dig andra ord