"estate" - Polsk översättning

EN

"estate" på polska

volume_up
estate {substantiv}

EN estate
volume_up
{substantiv}

estate (även: class, estate of the realm)
volume_up
stan {mask.} (warstwa społeczna)
To paraphrase the famous saying by Sieyès on the Third Estate: 'What is urban mobility in a city?
Pozwólcie mi państwo sparafrazować powiedzenie Sieyèsa na temat trzeciego stanu. "Czym jest mobilność w mieście?
estate (även: demesne, fortune, manor, manor house)
It is primarily a moral issue rather than a political one, a matter of returning property to its rightful owners: 1 411 estates originally belonged to Italians.
Jest to przede wszystkim kwestia moralna, a nie polityczna, kwestia zwrotu mienia prawowitym właścicielom: 1411 majątków pierwotnie należało do Włochów.
Is it going to look like this beautiful estate is sub-divided? ~~~ Etc.
Czy ta piękna posiadłość ma być podzielona?
This is especially true of the new Member States, for example in homes on Hungary's housing estates, which use more than twice as much energy per square metre as in western Europe.
Na przykład w gospodarstwach domowych na węgierskich osiedlach mieszkaniowych zużywa się dwa razy więcej energii na metr kwadratowy niż w krajach Europy Zachodniej.
I would like to point out, for example, that the criterion of 'a low level of economic activity' is very easy to achieve in new housing estates built in rural areas.
Chciałbym zauważyć, iż np. kryterium "niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej” jest bardzo łatwo osiągnąć na nowych osiedlach budowanych na terenach wiejskich.

Synonymer (engelska) till "estate":

estate

Användningsexempel för "estate" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWho remembered us in our low estate; For his lovingkindness [endureth] for ever;
Który w uniżeniu naszem pamięta na nas; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
EnglishBut you better be the first one out of town as the real estate values go to hell.
Tylko pośpieszcie się z wyprowadzką bo ceny nieruchomości zaczynają szaleć.
EnglishAlmac Pharma Services 22 Seagoe Industrial Estate Craigavon BT63 5QD United Kingdom
Almac Pharma Services 22 Seagoe Industrial Estate Craigavon BT63 5QD Wielka Brytania
EnglishFort Dodge Laboratories Ireland Finisklin Industrial Estate Sligo Ireland
Fort Dodge Laboratories Ireland Finisklin Industrial Estate Sligo, Irlandia
EnglishFort Dodge Laboratories Ireland Finisklin Industrial Estate Sligo Ireland
Fort Dodge Laboratories Ireland Finiklin Industral Estate Sligo, Irlandia
EnglishCorrig Court / Corrig Road Sandyford Industrial Estate IRL-Dublin 18 Tel: +353 1 295 9620
Corrig Court / Corrig Road Sandyford Industrial Estate IRL- Dublin 18 Tel: +353 1 295 9620
EnglishSo, Japan had a fiscal real estate crisis back in the late '80s.
Japonia borykała się z kryzysem podatkowym na rynku nieruchomości pod koniec lat 80.
EnglishTafarnaubach Industrial Estate Tredegar Gwent NP22 3AA United Kingdom
Tafarnaubach Industrial Estate Tredegar Gwent NP22 3AA Wielka Brytania
EnglishPharmacia Ireland Limited Airways Industrial Estate Dublin 17 Ireland
Pharmacia Ireland Limited Airways Industrial Estate Dublin 17 Irlandia
EnglishAnd what we call private public partnership you can add estate also.
Mamy tu partnerstwa publiczno-prywatne, mamy właścicieli nieruchomości.
EnglishFor example, a trillion dollars of real estate remains uncapitalized in India alone.
Na przykład, w samych Indiach, rynek nieskapitalizowanych nieruchomości jest wart biliony dolarów.
EnglishMany of them therefore believed; also of the Greek women of honorable estate, and of men, not a few.
Przetoż wiele ich z nich uwierzyło, i Greckich niewiast uczciwych, i mężów niemało.
EnglishPackPharm Limited 14D Wendover Road Rackheath Industrial Estate Norwich NR13 6LH United Kingdom
Packpharm Limited 14D Wendover Road Rackheath Industrial Estate Norwich NR13 6LH Wielka Brytania
EnglishSo, estate, public and private entrepreneurs work together to build this beautiful water body.
A więc właściciele ziemscy, państwo i biznesmeni pracują wspólnie, aby zbudować te piękne akweny.
EnglishAnd so, there's very interesting cave real estate on Mars, at least of that type.
Na Marsie są wszędzie, właśnie je katalogujemy. ~~~ Jest tam wiele rur lawowych, potencjalnych siedlisk życia.
EnglishPenn Pharmaceuticals Ltd, Tafarnaubach Industrial Estate, Tredegar, Gwent, NP22 3AA, United Kingdom.
Penn Pharmaceuticals Ltd, Tafarnaubach Industrial Estate, Tredegar, Gwent, NP22 3AA, Wielka Brytania.
EnglishWe have opportunities in housing and real estate.
Mamy możliwości w przemyśle mieszkaniowym i na rynkach nieruchomości.
EnglishAlmac Pharma Services Limited 20 Seagoe Industrial Estate Craigavon, Co Armagh BT63 5QD United Kingdom
Almac Pharma Services Limited 20 Seagoe Industrial Estate Craigavon, Co Armagh BT63 5QD Wielka Brytania
EnglishTo paraphrase the famous saying by Sieyès on the Third Estate: 'What is urban mobility in a city?
Pozwólcie mi państwo sparafrazować powiedzenie Sieyèsa na temat trzeciego stanu. "Czym jest mobilność w mieście?
EnglishThis is also true of the fourth estate, the media.
Jest to także prawdziwe w przypadku czwartej władzy, mediów.