"equipotent" - Polsk översättning

EN

"equipotent" på polska

EN equipotent
volume_up
{adjektiv}

1. fysik

equipotent (även: equipotential)
volume_up
równoważny {adj. mask.}
Insulin aspart is equipotent to soluble human insulin on a molar basis.
Insulina aspart jest równoważna z insuliną ludzką pod względem molarnym.
The nonclinical data clearly demonstrated that one unit of Xeomin is equipotent to one unit of Botox and a clear dose-response was shown in two species.
Dane niekliniczne wyraźnie wykazują, że jedna jednostka preparatu Xeomin jest równoważna jednej jednostce preparatu Botox; dla obu gatunków wykazano też wyraźną zależność odpowiedzi od dawki.

Användningsexempel för "equipotent" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishInsulin aspart is equipotent to soluble human insulin on a molar basis.
Insulina aspart jest równoważna z insuliną ludzką pod względem molarnym.
EnglishInsulin aspart is equipotent to human insulin on a molar basis.
Insulina aspart jest równowa na z insulin ludzk pod wzgl dem molarnym.
EnglishBoth enantiomers are equipotent PGF2α antagonists.
Obydwa enancjomery są równoważnymi antagonistami PGF2α.
EnglishFluoxetine is metabolised to norfluoxetine, an equipotent SSRI that contributes to the efficacy the product.
Fluoksetyna jest metabolizowana do norfluoksetyny, równoważnego SSRI, który przyczynia się do skuteczności leku.
EnglishThe glucose-lowering activities of insulin glulisine and regular human insulin are equipotent when administered by intravenous route.
Po podaniu dożylnym działanie hipoglikemizujące insuliny glulizynowej jest takie samo jak zwykłej insuliny ludzkiej.
EnglishInsulin glulisine is a recombinant human insulin analogue that is equipotent to regular human insulin.
Insulina glulizynowa jest rekombinowanym analogiem insuliny ludzkiej, który charakteryzuje się taką samą mocą działania, jak zwykła insulina ludzka.
EnglishInsulin lispro has been shown to be equipotent to human insulin on a molar basis but its effect is more rapid and of a shorter duration.
Wykazano, że insulina lispro ma taką samą moc w przeliczeniu na mole, jak insulina ludzka, lecz jej działanie jest szybsze i krócej trwa.
EnglishIn clinical pharmacology studies, intravenous insulin glargine and human insulin have been shown to be equipotent when given at the same doses.
W badaniach z zakresu farmakologii klinicznej wykazano, że po dożylnym podaniu insuliny glargine i insuliny ludzkiej w takich samych dawkach uzyskuje się równie silne działanie.
EnglishThe nonclinical data clearly demonstrated that one unit of Xeomin is equipotent to one unit of Botox and a clear dose-response was shown in two species.
Dane niekliniczne wyraźnie wykazują, że jedna jednostka preparatu Xeomin jest równoważna jednej jednostce preparatu Botox; dla obu gatunków wykazano też wyraźną zależność odpowiedzi od dawki.